ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone 7 32 GB

Играта „25 години Фантастико – участвай за награда” се организира и провежда от ”ВАН ХОЛДИНГ”ЕООД, ЕИК 831050781; ”ЕВРОПА-ВН”ЕООД, ЕИК 831524037; ”ВИНТЕРКО-БГ”ЕООД, ЕИК 831680844; ”ЕВРО ХАРТ”ЕООД, ЕИК 101060325; ЕТ ”ВАЛЕРИ НИКОЛОВ-ФФ”, ЕИК 030221809, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14а, представлявани от Валери Георгиев Николов – управител /Организатор/.

Играта се провежда на територията на град София и на град Кюстендил, Република България.

Играта започва в 14:00:00 ч. на 31 октомври 2016 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 20 ноември 2016 г. (Период на играта) включително.

Всяка регистрация на интернет страницата преди 14:00:00 ч. на 31 октомври 2016 г. и/или след 23:59:59 ч. на 20 ноември 2016 г. ще бъде считана за невалидна.

Наградa: 1 брой iPhone 7 32 GB
За да участвате в томбола на лотариен принцип за спечелването на награда, трябва да сте над 18 години и да направите следното:
Да влезете на URL адрес http://game.ff25.bg.
Да се регистрирате с Вашето име, презиме, фамилия, телефон и имейл адрес. С регистрация за участие, потвърждавате, че сте съгласни с настоящите правила и условия на кампанията. Едно физическо лице има право само на едно участие, с една регистрация и един e-mail адрес. След финализиране на регистрацията участникът получава потвърждение чрез e-mail за това.
С всяка регистрация, която отговаря на условията на точка 7.1, участникът участва в играта и има шанс да спечели Награда iPhone 7 32 GB. посочена в т.12 по-долу.
След приключване на играта ще бъде проведена томбола за определяне на един спечелил участник, който ще спечели наградата; В томболата на лотариен принцип участват всички валидни регистрации, отговрящи на условията на точка 7.1 , ще бъде изтеглен един участник, който печели Награда iPhone 7 32 GB
Спечелилият участник е длъжен да се яви лично за получаване на наградата в срок до 10 дни след изпращането на имейл от организатора, указващ че участникът е спечелил и посочване на обект на Организатора на територията на гр. София, където да представи имейла изпратен от организатора (разпечатан или на мобилно устройство), пред управител на един от търговските обекти на Фантастико и представители на организатора, в гр. София. Преди да получи награда печелившият участник се идентифицира с лична карта. При несъответствие между имената на регистрацията и тези от личната карта, опит за манипулация на имейла или съмнение за други злоупотреби, участникът е дисквалифициран и се провежда нова томбола за определяне на нов печеливш участник.
Регистрация на интернет страницата на Играта “25 години Фантастико – участвай за награда!” (http://www.game.ff25.bg ) ще се счита за невалидна и няма да участва в разпределението на наградата в следните случаи:
Невалиден имейл адрес, телефон или имена.
VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди
В Играта може да бъде спечелена следната награда:
Един брой iPhone 7 32 GB.
Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга, нито се предоставя залог под каквато и да е форма.
Всеки участник може да участва в томбола за спечелване на наградата чрез регистриране на интернет страницата, отговаряйки на условията описани в т.7.1. За избягване на неясноти, един регистриран имейл може да участва само веднъж. Едно физическо лице има право само на едно участие, с една регистрация и един e-mail адрес.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *