ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 90 ваучера на стойност 50 лв. за Vivre.bg или Grabo.bg

 • Организатор на промоцията /играта/ е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.suchard.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.suchard.bg.
 • Период на промоцията: 01.11.2016 г. – 30.11.2016 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

 • Механизъм на промоцията /Играта/:
  • Всяка седмица ще имаме различна тема, на която потребителите ще могат дадат своя отговор, като изберат от предложените думи и снимки, за да създадат колаж по темата за дадена седмица съответно, както е посочено по-долу. За създаването на един колаж участниците могат да изберат до три думи и до една снимка.
  • След създаването на колажа участникът трябва да попълни регистрационна форма като въведе име, фамилия, имейл и телефон, за да се включи в играта. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес, респективно телефон.
  • Темите за всяка седмица са, както следва:
   • Седмица 1 (01.11.2016 – 08.11.2016) – Тема 1: Подготовката
    Седмица 2 (09.11.2016 – 15.11.2016) – Тема 2: Гостите
    Седмица 3 (16.11.2016 – 22.11.2016) – Тема 3: Емоциите
    Седмица 4 (23.11.2016 – 30.11.2016) – Тема 4: Спомените
  • За участие в дневната томбола е необходимо създаването на един колаж за дадения ден. Максималният допустим брой колажи на ден от един участник е един брой, съответно 30 броя за целия период на играта. За участие във всяко следващо дневно теглене потребителят е задължен да изпрати нов колаж.
 • Награди:
  • Предвидените награди са:
   • 3 бр. ваучера на ден Vivre.bg или Grabo.bg на стойност 50 лв. Общо 90 броя за периода на активността. Всяка седмица (общо 4 броя за целия период на активността) ще бъдат изтегляни следните ваучери, както следва:
   • Седмица 1 (01.11.2016 – 08.11.2016) – 3 бр. ваучера на ден от Grabo.bg
    Седмица 2 (09.11.2016 – 15.11.2016) – 3 бр. ваучера на ден от Vivre.bg
    Седмица 3 (16.11.2016 – 22.11.2016) – 3 бр. ваучера на ден от Grabo.bg
    Седмица 4 (23.11.2016 – 30.11.2016) – 3 бр. ваучера на ден от Vivre.bg
  • Един участник може да спечели НЕ ПОВЕЧЕ от ЕДИН ваучер (без значение от кой вид) за периода на играта.
 • Теглене на наградите:
  • Тегленето на наградите ще бъде извършено до 24 часа след края на всеки ден от активността.
  • Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на дадения при регистрация имейл адрес, на който съответният печеливш трябва да потвърди награда, като предостави адрес за доставка на наградата в рамките на 10 работни дни от получаване на имейл съобщението за спечелване на наградата. При непотвърдена награда след изтичане на този срок спечелилият участник губи правото да получи наградата си. Нераздадените награди ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.
  • Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
  • Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!
  • Всички награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Тегленията ще се извършват в срока, описан в точка 14, чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен принцип измежду участници, които успешно са създали колаж.
  • Печелившите на наградите ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.suchard.bg в рамките на 24 часа след края на всяко теглене и чрез имейл известие.
  • Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.
  • Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.
 • Раздаване на наградите:
  • Спечелилият участник ще получи своя ваучер на предоставения от него имейл с допълнителна информация за активирането/използването му.
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *