ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

10 ваучера по 100 лв. за пазаруване в Lidl, 30 готварски престилки и 100 ръкохватки

Настоящите Правила за участие („Правилата„) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Истинската вечеря е споделена“ („Играта„).  

Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД.

Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 31.10.2016 г. до 23:59 часа на 04.12.2016 г. включително („Период на провеждане”).

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.

За да участва в Играта всеки Участник трябва:
– да посети сайта gotvi.lidl.bg
– да качи снимка на спасената от него/нея вечеря (снимката може да бъде на готово/и ястие/я или на Участника как вечеря);
– да се регистрира в електронната регистрационна форма, която се появява след качване на снимка, като посочи свои две имена, телефон и имейл за връзка и отбележи, че е запознат и съгласен с тези Правила, вкл. личните му данни да се обработват за целите на Играта в съответствие с Правилата.

   
Всеки Участник може да участва в Играта веднъж.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.
Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
i. 100 броя брандирани ръкохватки „Да спасим вечерята“ с Манчев и Шишков“;

ii. 10 ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване в Lidl
iii. 30 броя брандирани готварски престилки „Да спасим вечерята“ с Манчев и Шишков.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.
Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 06.12.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила, вкл. снимката да отговаря на изискванията по т.7.2. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.
Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: gotvi.lidl.bg и www.lidl.bg/sdinner в рамките на деня на 06.12.2016 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *