ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете любимите си аромати от Avon

Томболата “Спечели любим аромат” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

Периодът на участие в Томболата е от 27.10.2016 година до 23.59 часа на 07.11.2016 година.

Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
Tомбола с награди
За да бъде включен в томболата, участникът трябва да напише ревю, на някой от продуктите от серията в подкатегорията “Спечели любим аромат” на сайта на Avon България – https://www.avon.bg/303-2712/aromati/specheli-lyubim-aromat/. 
Реална регистрация
Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е написал ревю в сайта на Avon България.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите в томболата са 3 ароматаа за трима различни участника.
– всеки участник може да спечели само 1 награда
– наградите за изтеглените печеливши участници са ароматите, за които са написали ревю.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 08.11.2016 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, написали коректно своето ревю в сайта, на случаен принцип ще бъдат избрани 10 печеливши участника и 5 резервни участника.

Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.
В срок до 5 работни дни след обявяване на печелившите Участници Организаторът се свързва с тях на предоставения имейл адрес.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *