ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 цитрус преси, 10 грил скари и 50 ваучера по 50 лева от Billa

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

Организатор на Играта е „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ “ ЕООД

Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й от 13.10.16 до 16.11.16г. на www.facebook.com/billabulgaria. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.facebook.com/billabulgaria

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/billabulgaria за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони:  02 419 12 67 и 0898 150 567(стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

В Промоцията участват продукти за мазане под марките Калиакра, Becel, Rama, топъл чай Lipton и майонеза Hellmann’s.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия. 

Стъпка 1: Купете продукти за мазане под марките Калиакра, Becel, Rama, топъл чай Lipton и майонеза Hellmann’s на стойност минимум 5 лв. 
Стъпка 2: Регистрирай кода от касовата бележка (без знак #) чрез СМС на номер 1566, запази я, и можеш да спечелиш една от нашите награди.
*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и Vivacom и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor.
*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.
От един телефонен номер могат да се регистрират максимум 50 касови бележки за периода на промоцията, с цел предотвратяване на злоупотреби.
От един телефонен номер могат да се регистрират максимум 5 касови бележки на ден, с цел предотвратяване на злоупотреби.
За периода на играта, Организаторът ще раздаде награди, както следва:
10 бр. цитрус преси,
10 грил скари,
10 Billa ваучера на стойност 50 лв. всеки, за покупки в Billa.
За участие в тегленето на наградите, участниците трябва да регистрират касови бележки със закупени продукти на обща стойност минимум 5 лв. от участващите в активността брандове.
Теглене на наградите:
Наградите ще бъдат изтеглени на 21.11.2016 г., чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, за разпределение на награди на случаен принцип, в присъствието на нотариус.
При тегленето ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) победители и общо 45 (четиридесет и пет) резервни участници в случай на дисквалифицирани победители, поради неспазване на Официалните правила.
Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелил участник, който не е спазил изискванията, описани в Официалните правила, с друг участник, определен по реда на т.3.2..
На 21.11.16 г. ще бъдат изтеглени печелившите и резервите, а на 22.11.16 г. ще бъдат обявeни наwww.facebook.com/billabulgaria, както и ще бъдат информирани със SMS в рамките на 24 часа.
Един участник има право да спечели само една награда за периода на промоцията, независимо от броя на регистрираните касови бележки! Регистрирането на повече от една касова бележка увеличава шанса за печалба!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *