ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1 000 ваучера от BILLA на стойност 5 лева

Онлайн анкета (наричана по-долу „Анкетата“) се организира от „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55 („Организатор“).

Анкетата се организира онлайн и се провежда на територията на България.

Анкетата стартира на 24.10.2016 г. и ще продължи до 12:00 часа (българско време) на 31.10.2016 г. или до набиране на 1000 успешно регистрирали се и приключили Анкетата участника. Което от двете условия настъпи първо.

В Анкетата могат да участват физически лица, които притежават Билла карта и са извършили валидна регистрация на интернет адрес www.billla.bg. Регистрацията на www.billla.bg се извършва съобразно настоящите правила, публикувани на интернет адрес www.billa.bg
За участие в Анкетата не е необходимо закупуването на какъвто и да е продукт от Организатора.
При достигане на 1000 участника или до 12.00ч(българско време) на 31.10.2016г., независимо от броя на регистриралите се участника, Организаторът ще прекрати активността на Анкетата. На първите успешно регистрирали се и приключили Анкетата 1000 участника, Организаторът ще изпрати email с линк към анкетата след приключване на регистрационния период. На тези, които са започнали или приключили успешно Анкетата, но са след определения общ брой 1000 Организаторът ще изпрати уведомление, затова че регистрацията не е валидна поради достигане максималния размер на извадката.
 Механизъм на провеждане на Анкетата
За да участват в Анкетата участниците следва да изпълнят следните стъпки –
Стъпка 1. Участникът трябва да се регистрира на контактната форма на адрес www.billa.bg, като предостави номера на своята billa карта под формата на текст.
Стъпка 2. BILLA ще изпрати на първите успешно регистрирали се  линк (самата анкета).
Стъпка 3. Участникът, следва да завърши успешно анкетата като отговори на всички въпроси, които ще бъдат зададени.
Стъпка 4. Участникът, следва да се съгласи да получава други анкети от BILLA.
Стъпка 5. След успешна ррегистрация, системата ще предостави на участника по електронен път самия ваучер.
Стъпка 6. За да използва ваучера, участникът, следва да разпечата ваучера и да го представи на каса, при следващо пазаруване.
Всеки Участник има право да попълни анкетата еднократно, за периода в който ще бъде активна.
Условия за получаване на наградата
Всяко физическо лице, приело настоящите Официални правила и притежаващо Билла карта;
Завършило успешна Анкетата;
Да е в първите 1000 участника;
Да е приел да получава изследвания от BILLA;
Да се е регистрирал за условието по т.5.4. като е попълнил формата на регистрация.
Награда и получаване на наградата
Първите 1000 участника, завършили успешно Анкетата и отговарящи на условията в раздел 5 ще получат награда – ваучер за пазаруване на стоки от асортимента на магазини BILLA на територията на цялата страна на стойност 5 (пет) лева (наричана по-долу „Награда/та“ или „Ваучера“).
Ваучерите се получават по интернет, след успешна регистрация според условията, описани в т. 4.1, и са валидни за срок до 31.12.2016 година. За да използва ваучера, участникът, следва да разпечата ваучера и да го представи при следващо пазаруване в магазин BILLA.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *