ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 Nutribullet, 500 кани Брита и 2 000 кутии Престиж Мюсли

Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888423069 (според тарифния план на абоната).

Промоционалната игра е с продължителност от 56 (петдесет и шест) дни в периода от 24 октомври 2016г. до 18 декември 2016г. и се организира и провежда на територията на Република България.

Наградите в промоционалната игра са: 50 бр. Nutribullet сребърен – 5 части, 500 бр. кани Брита, 2 000 бр. кутии Престиж Мюсли сандвич, както и тапети /wallpaper/ за мобилен телефон – само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него бисквити:
Продукт
Опаковка
Бисквити Престиж Мюсли с ябълкови парченца, орехи и мюсли 110г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли с парченца шоколад 120г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли фибра 110г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли с овесени ядки 110г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли с парченца шоколад 180г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли фибра 165г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт с боровинки 92г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Бисквити Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт 92г
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио

В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Обичайте тялото си!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на вътрешното опаковъчно фолио.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1814 или на адрес   www.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешното опаковъчно фолио на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес   www.prestige-promo.bg , дали печели една от наградите: кана Брита, комплект от 2 бр. бисквити Престиж Мюсли сандвич 92г или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – Nutribullet сребърен – 5 части.

При успешно регистрирани три промоционални кода от един и същ телефонен номер, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – Nutribullet сребърен. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.

Стойността на един SMS към кратък номер 1814 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
  • 50 броя Нутрибулет сребърен с характеристики:
Нутрибулет Сребърен, комплект от 5 части
– Мощен хранителен екстрактор
– Ефективно превръща плодове, зеленчуци и ядки във фино смляна супер храна
– Патентованото екстрактор острие в комбинация с високата чаша и мощния мотор завихрят храната и я разграждат до микро ниво
– Резултатът е полезна и пълноценна супер храна
– Една Нутрибомба на ден зарежда организма с енергия и здраве
В комплекта се съдържат:
– Нутрибулет сребърен – моторна основа 600W, висока чаша 0,7 l и екстрактор острие
– Kнижка с упътване и рецепти
– Нутригид – джобен диетолог
Наградите Nutribullet са осигурени с любезното съдействие на Студио Модерна-България ЕОО
  • 500 (петстотин) броя кана Брита
Филтърна система BRITA Марела XL Календар
– с механичен индикатор „Календар“
– каната е окомплектована с един филтър Макстра
– с удобно капаче за лесно пълнене
– общ обем 3,5 литра /чист обем 2 литра/
  • 1 000 (хиляда) броя комплекта кутии бисквити Престиж Мюсли сандвич 92г различни видове, като 1 комплект съдържа 1бр бисквити Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт 92г и 1бр Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт с боривинка 92г.
  • Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон.
Наградите ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

 50 (петдесет) броя Nutribullet сребърен ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка неделя в периода на промоционалната игра от 30 октомври 2016 г. до 18 декемрви 2016 г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 6 (шест) броя Nutribullet сребърен, с изключение на първото теглене на 30.10.2016г., когато ще бъдат изтеглени 8 (осем) броя Nutribullet сребърен. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 3 (три) броя. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 3 бр. кода до 23:59 ч. на 29.10.2016 г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 30.10.2016 г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на три кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 9 бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда Nutribullet сребърен в съответното теглене.

 500 (петстотин) броя кани Брита и 1 000 (хиляда) броя комплекта бисквити Престиж Мюсли сандвич ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промо код спечелил кана или комплект бисквити не участва в тегленията за Nutribullet сребърен.

 Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер. Плодовете, изобразени във визията на Nutribullet на промоционалните материали НЕ са част от даваните награди.

Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни три цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.prestige-promo.bgвсеки ден в периода по т. 1.2.

За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес, чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg . На спечелилите ще бъдат предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *