ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 уикенда с новата Dacia Sandero и още награди – якета, раници, тениски, шапки

Промоционалната игра „Новaтa Дачия Сандеро – Липсва само излишното”, наричана по-долу „Играта“, се организира от „Рено Нисан България“ ЕАД.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. При регистрацията си за участие в Играта всеки участник следва да посочи възрастта си, като при необходимост следва да удостовери възрастта си с представяне на документ за самоличност.
В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
Организаторите на Играта имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, ако не отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
Промоционалната Игра „Новата Дачия Сандеро – Липсва само излишното” стартира от 00:00 ч. на 17 октомври 2016 г. и продължава до 23:59 ч. на 17 ноември 2016 г. В случай, че Организаторите решат да съкратят или да удължат тази кампания, това ще бъде направено публично по начина, описан в т.1. Играта се организира и се провежда на територията на Република България.
Механизъм на промоционалната Игра
За да участва в Играта, всеки потребител следва да посети интернет страницата http://extri.dacia.bg и да попълни регистрационната форма на таб „Качи и спечели“( http://extri.dacia.bg/upload.html) със своите име и фамилия, e-mail, телефонен номер, да качи снимка на продукт, да напише името на съответния продукт и да направи кратко описание на продукта, който притежава, но смята за ненужен за употреба на адрес http://extri.dacia.bg
Попълването на регистрационната форма е завършено след потвърждение на отметката, че потребителят е съгласен/а с Правилата на Играта, с които се изисква да се е запознал и натискане на бутон „Добави“.
Награди
• 3 уикенда с новата Dacia Sandero, които включват предоставяне на автомобил Dacia Sandero с пълен резервоар гориво и нощувка за двама в хотел, равностоен на 3-4 звезди;
• 50 Дачия подаръка: 5 броя якета Dacia, 5 броя раници Dacia, 20 броя тениски Dacia, 10 броя шапки Dacia, 10 ключодържателя Dacia.
Печелившите участници в Играта ще бъдат определени на лотариен принцип, чрез теглене на жребий пред свидетели. За всяка от наградите се тегли по един печеливш участник и 2 резервни печеливши участия – първо резервно, печеливши участие и второ резервно печелившо участие. Резервните печеливши се обявяват в срок от 24 часа след обявяване на победителите.Тегленето ще бъде извършено в рамките на работния ден на 18 ноември 2016, след изтичане крайния срок на Играта обявен в т. 3. Имената на печелившите ще бъдат оповестени на 18 ноември 2016 до 18:00 ч. на интернет страниците http://extri.dacia.bg и https://www.facebook.com/dacia.bg.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *