ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Lenovo K5

Период на Играта “Познай дербитата“.

От 14-ти септември 2016 г. до 7-ми декември 2016 г.


Целта на Играта е популяризиране на марката Леново. Играта е тип „томбола”, в рамките на която Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу).

Спортал.бг АД с адрес на управление гр.София, ул Николай Хайтов 3А, Офис 1-5.

Участници в Играта

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).
Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация според тук описаните условия в точка 9. в Периода на Играта.
За да участва в Играта, всеки Участник трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и име.
Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
Служители на Организатора и лица, свързани с Играта, служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.
Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
Награда
Печелившите Участници имат право да получат Награди, които включват:
-6 броя мобилни телефони Леново К5;
Механизъм на Играта
Имената на печелившите Участници ще бъдат изтегляни в шест кръга до края на периода на играта – 07.12.2016 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Sportal.bg.
Тегленията ще бъдат извършвани в края на седмицата от всеки кръг в рамките на Шампионска лига 2016г – 1-во теглене на 16 септември, 2-ро теглене на 30-ти септември, 3-то теглена на 21-ви октомври, 4-то теглене на 4-ти ноември, 5-то теглене на 25-ти ноември и 6-то теглене на 9-ти декември 2016 година.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *