ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 перални машини INDESIT

1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex в CBA” е организирана от „Фикосота” ООД, ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул.“Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2.Изпълнител на Промоцията e “ЦБА” АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Народни будители“ No 2, ет. 3, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
1.3. Официалните правила на Промоцията ще бъдат публикувани на интернет сайта http://www.cbabg.com/където ще са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.4. Настоящите правила за участие са задължителни за всички участници в Промоцията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила след обявяването им в горепосочения сайт.
1.5. Промоцията „Спечели със Savex в CBA” се организира с рекламна цел,за популяризиране търговската марка на Организатора “Savex”.
2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания
2.1. Промоционалната кампания „Спечели със Savex в CBA”, наричана по-долу, за краткост „Промоцията”, стартира, считано от 06.10.2016г. и продължава до 16.11.2016г. във вериги магазини CBA.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията ще бъде проведена в следните магазини на Изпълнителя, находящи се на територията на Република България:
   
ИМЕ НА МАГАЗИН АДРЕС НА ОБЕКТА
СВА ЛЕВСКИ гр. Варна, жк. Левски ул. Доктор Басанович, су бл. 12
СВА ЧАЙКА 1 гр. Варна, ж.к. Чайка до бл. 62
СВА МИР гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№ 2
СВА ВЛАДИСЛАВОВО гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68
СВА ПРИМОРСКИ гр. Варна, ул. Царевец №38
СВА ТРОШЕВО гр.Варна, ул. Радост 7
СВА ТРОШЕВО 2 гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57
СВА ПОБЕДА гр.Варна ул.Тодор Пенев 22
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2 гр. Варна, Ж.к.Възраждане, Срещу бл.41 вх.5 №12
CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ Гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 12
СВА ГАЛАТА Гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов
СВА АСПАРУХОВО кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2
СВА ВАПЦАРОВ гр. Варна, ж.к. Чайка 98
СВА ГРЪЦКА МАХАЛА гр. Варна, ул.Св.Климент 25
СВА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД гр. Варна, ул.Васил Друмев 4
СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА гр.Варна, ул.Железни Врата 2
СВА Чайка парк гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27
СВА Базар Левски гр.Варна, бул. В.Левски №35
СВА Тракия гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24
СВА Владиславово 2 гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш
СВА МЛАДОСТ гр.Варна,жк. Младост, бл.122
СВА Синчец гр.Варна,ул. Васил Друмев №22
СВА Спортна зала гр. Варна,ул. В. Друмев № 69
СВА Зелени камъни гр. Варна, кв. Младост, до бл. 39, ниско тяло
СВА ДЕЛФИНАРИУМ гр. Варна, жк Чайка, ул. Ал. Стамболийски №1
СВА Христо Ботев гр.Варна ул.Филип Тотю 2
СВА МИР 40 гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№40
СВА СТРУГА Гр Варна, ул. Струга 21
СВА АКСАКОВО гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А
СВА БАЛЧИК гр.Балчик, ул.Христо Ботев 24
СВА Белослав гр. Белослав, Сан Стефано 2
СВА Белослав 2 гр. Белослав, ул. Синчец 2
СВА Каварна гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1
СВА Провадия гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20
СВА НОВИ ПАЗАР1 гр.Нови Пазар, ул.Оборище N3
СВА ДЕВНЯ гр.Девня бул. Съединение 109
CBA ТУТРАКАН гр. Тутракан, ул. Родина 1
СВА ТЕРВЕЛ гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1
СВА Добрич Звезда гр.Добрич,ул. Васил Левски №2
СВА СВОБОДА гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12
СВА ЛЮЛИН гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15
СВА Борово гр. София, жк Борово, ул. Пчела 30
Градски Хали гр. Габрово, ул.“Радецка“18
Дряново гр.Дряново, ул.“Бачо Киро“ №32
Магро гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15
Ловико гр. Велико Търново, ул. България №2
Пазара гр. Велико Търново, ул. България №1
Чолаковци гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2
Търговски Парк гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ №17
Стражица гр.Стражица, ул.“Михал Друмев“ № 1
Русе хали гр. Русе, ул. Александровска 93
Здравец гр. Русе, кв. „Здравец Изток“ , бул. „Липник“ № 88
ДРУЖБА гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Даме Груев 2
СВА ЕДИНСТВО Гр. Плевен, ул.БЯЛО МОРЕ 2
СВА САН СТЕФАНО гр. Плевен, ул.САН СТЕФАНО Х10
СВА ЯНТРА гр. Плевен, ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР Х21
СВА БУРГАС гр. Плевен, бул.ХРИСТО БОТЕВ Х72
   
3. Право на участие
3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоцията НЕ могат да участват лица, работещи за „Фикосота” ООД, ЦБА АД„Струга 21“ ООД, „ЦБА Белослав“ ООД, „ЦБА София“ ЕOOД, „Ребус Трейд“ ЕООД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Участващи продукти
4.1. В тази промоция участват следните видове продукти с търговска марка Savex, а именно:
SAVEX POWERZYME течен перилен препарат
ml
Savex 2in1 White
1300
Savex 2in1 Color
1300
Savex 2in1 Tropical
1300
Savex Color Brightness
1300
Savex Special care Black & Dark
1500
Savex 2in1 Fresh
1300
Savex 2in1 White
2600
Savex 2in1 Color
2600
Savex 2in1 Fresh
2600
SAVEX POWERZYME прах за пране
g
Savex Ocean Flowers
300
Savex 2in1 Tropical
300
Savex Color Brightness
300
Savex 2in1 Fresh
300
Savex 2in1 White *
300
Savex 2in1 Color *
300
Savex Ocean Flowers
2000
Savex 2in1 Tropical
2000
Savex Color Brightness
2000
Savex 2in1 Fresh
2000
Savex 2in1 White
2000
Savex 2in1 Color
2000
Savex 2in1 White
4000
Savex 2in1 Color
4000
Savex 2in1 Fresh
4000
Savex 2in1 White
6000
Savex 2in1 Color
6000
Savex 2in1 Fresh
8000
Savex Ocean Flowers
10000
Savex Color Brightness
10000
SAVEX SOFT омекотител
ml
Savex Soft Gardenia Frais
500
Savex Soft L’Orchidee De Nuit
500
Savex Soft Lys Vert
500
Savex Soft Blue Burst
1000
Savex Soft Purple Bloom
1000
Savex Soft Green Energy
1000
Savex Soft Tropical
1000
Savex Soft Sensitive
1000
SAVEX прах за ръчно пране
g
Savex Ocean Flowers Handwash*
400
Savex Color Brightness Handwash*
400
Savex Diamond Whites Colors Handwash
400
 Промопакети
Savex 2in1 Color 4kg+2kg
6000g
Savex 2in1 White 4kg+2kg
6000g
Savex 2in1 Color 2,6l + 2in1 Fresh 1,3l
3900ml
Savex 2in1 Color 2,6l + 2in1 Fresh 2,6l
5200ml
4.2. Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение, че участват в Промоцията.
5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
5.1. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея, трябва да закупят от магазин “CBA”, участващ в промоцията продукт/и с търговска марка Savex, участващи в Промоцията, за минимум 4,69лв. /четири лева и шестдесет и девет стотинки/. Участниците трябва да напишат трите си имена и мобилен телефон за връзка на гърба на копие от касовата бележка за направената покупка, което ще им бъде предоставено от касиера в съответния обект и да го пуснат в специалната томболна кутия, която ще се намира на касите в магазините.
5.2. За да спечелят награда, участниците в Промоцията трябва:
1. да закупят от магазини “CBA”, участващи е Промоцията, продукт/и с търговска марка „Savex”, участващ/и в Промоцията на стойност минимум 4,69лв. /четири лева и шестдесет и девет стотинки/.
2. да пуснат в томболната кутия копие от касовата бележка за направената покупка по т. 1, с написани трите си имена и мобилен телефон за връзка.
3. да бъдат изтеглени при тегленето на томболата като спечелил участник.
5.3. Всеки участник има право на многократно участие в Промоцията. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Промоцията, колкото броя различни касови бележки за покупка на продукт/и с марка Savex на стойност минимум 4,69лв. e пуснал в томболните кутии. В случай, че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, той има право да получи съответния брой награди, които е спечелил, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5 от настоящите Правила.
6. Награди
6.1 Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1. ПЕРАЛНА МАШИНА INDESIT IWSB 50651 – 10 /ДЕСЕТ/ БРОЯ.

6.2 Теглене на печелившите
Имената на печелившите в Промоцията, ще бъдат изтеглени на 30.11.2016г., в присъствието на представител на „Фикосота” ООД и представител на верига CBA сред всички участници, отговарящи на точка 3 и 5 от настоящите правила, на случаен принцип. В случай, че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, той има право да получи съответния брой награди, които е спечелил, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5 от настоящите Правила.
6.3 Оповестяване на печелившите
Организаторът се задължава да извести печелившите чрез SMS или обаждане, на телефона, посочен на гърба на касовата бележка, с която печелившият е участвал, в срок от 7 работни дни след тегленето на томболата по т. 6.2. В съобщението/обаждането, по предходното изречение, Организаторът ще посочи срока за получаване на наградата и адреса на съответния магазин, от който печелившите ще получат наградата си.
Печелившите ще бъдат оповестени и на сайта http://www.cbabg.com/.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *