ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy prime, 300 чадъра, 210 суетшърта и над 77 000 чаши Coca Cola

Промоцията Промоцията „Есенна ХоРеКа Промоция“ , наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.mypromocc.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

Промоцията започва на 10 Октомври 2016 г. Промоцията ще продължи до 18 ноември 2016 г. или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

Участващите опаковки са Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Сода, Тоник, Мандарина, Битер лимон, Розов грейпфрут в стъклена бутилка от 250 мл.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Чаша Кока – Кола кирилично лого – Черна – 36200
6.2. Чаша Кока – Кола кирилично лого – Червена – 4350
6.3. Чаша Кока – Кола кирилично лого – Зелена – 36890
6.4. Суетшърт Кока Кока – Кола – 210 бр.
6.5. Чадър Кока – Кола – 300 бр.
6.6. Мобилен Телефон Samsung Galaxy prime – 50 бр.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Сода, Тоник, Мандарина, Битер лимон, Розов грейпфрут в стъклена бутилка от 250 мл.) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
7.1 „Печелиш Чаша” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1; 6.2. и 6.3. Приложение № 1, на място в търговския обект.
7.2 Промо код (комбинация от 7 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.mypromocc.bg и да участва в тегленето на една от общо 560 награди описани в т. 6.4., 6.5. и 6.6. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 14 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.
  1. 7.3.1 На дата 18 ноември 2016 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени 560 печеливши кода. Спечелилите ще бъдат информирани по телефон, а имената им ще бъдат публикувани на сайта www.mypromocc.bg на 18 ноември 2016 г. Всеки спечелил ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора в рамките на 1 месец след провеждане на тегленето. При получаване на наградата, спечелилите трябва да предоставят печелившата скреч карта с регистрирания и изтеглен като печеливш код на куриера, доставящ наградата.
  2. 7.3.2 При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на предоставения телефонен номер за контакт до 16:00 часа на 2 декември 2016 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации.
  3. 7.3.3 Всеки един участник има възможност да спечели само една награда.
  4. 7.3.4 Организаторът на промоцията не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
7.4 Скреч карти с надпис „Печелещи Чаша”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.5 Общият брой скреч карти е 231934 броя, като 77311 броя от картите са „Печелиш Чаша” и 154623 броя от картите съдържат промо код.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *