ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 сомелиерски уикенд за двама от Lidl

Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, идентификационен № като администратор на лични данни 286250, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора„).

Играта се провежда в периода от 10.10.2016 г. до 31.12.2016 г. включително („Период на провеждане”).

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник, който е закупил едно или повече от 45-те български вина, обозначени със специален знак „Винен туризъм в Lidl“ на ценовата табела в магазина, ще получава на каса в съответния магазин по един стикер за всяко закупено вино независимо от цената му. При покупката на най-малко едно от 45-те български вина заедно със съответния брой стикери Участникът получава на каса и „винен паспорт“ – малка печатна книжка, в която са представени 45 български вина, предлагани в магазини Лидл в Периода на провеждане на Играта.
8. За да участва в Играта всеки Участник трябва:
8.1. да събере и залепи върху оказаните полета на предпоследна страница от „винения паспорт“ 20 (двадесет) стикера;
8.2. да попълни талона, намиращ се на другата страна на страницата, предназначена за поставяне на стикерите, като посочи своите две имена, телефон и имейл за контакт и отбележи, че е съгласен/съгласна личните му/й данни да бъдат обработвани от Лидл България за целите на Играта;
8.3. да отреже талона по пунктирната линия и да го пусне в специално обособена за целта урна след касите в магазина (при коректно пуснат талон на предната му страна стоят записаните от Участника лични данни, а на задната – залепените стикери)
9 .След като събере всички стикери всеки Участник може да поиска на каса да му бъде поставен специалният печат „Винен туризъм в Lidl“ на последна страница на „Винения паспорт“ като спомен за участието му в Играта.

Поставянето на печата остава със своята колекционерска стойност за Участника и не е задължително условие за участие в Играта.

10. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта, при условие че е изпълнил изискванията на т.8 от тези Правилата.

Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
5 сомелиерски уикенда с 2 нощувки за двама със закуска, обяд и вечеря, както и курс теория и практика на сомелиерството, базово ниво. Курсът ще се състои през уикенда 17 – 19.02.2017 г.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *