ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Vino Gold Крем ден и нощ и Вълшебен фин иш мейк-ъп


Организатор на Играта е „„БИОНАТ“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта.

Играта се организира и провежда в периода от 10.10.2016 г. – 17.10.2016 г., на територията на Република България.
МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
Играта се организира на „Стената“ на М.Асам във Facebook
На 10.10.2016 г. на стената на М.Асам ще бъде публикуван пост-игра с отговори. За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува отговор, като коментар под поста.
След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 17.10.2016 г.), на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши участника.
Наградният фонд за целия период на Играта са 2 мини опаковки на Vino Gold Крем ден и нощ и Вълшебен фин иш мейк-ъп.
Печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на М.Асам нa 18.10.2016 г. За да получат наградaта си, те трябва да се свържат, чрез лично съобщение на фен страницата в срок на 15 работни дни.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *