ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 броя плюшени играчки Киндерино

 • Кампанията „Нарисувай един учебен ден“ („Конкурсът“) се организира и провежда от ”Публисис” АД, гр. София 1618, бул. “Тодор Каблешков” №24 (“Организатор на конкурса”). Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу “Официални Правила”).
 • Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Конкурса на Интернет адрес www.schoolstart.bg в секцията Правила. Организаторът на Конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адресwww.schoolstart.bg в секцията Правила.
 • Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България. Конкурсът се провежда онлайн на уеб сайт www.schoolstart.bg
 • От 00:00 часа на 15.9.2016 г. до 24:00 часа на 15.10.2016 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни и споделят рисунка как си представят един учебен ден, в секция Рисувай Сега на уебсайта www.schoolstart.bg.
 • За да участват потребителите трябва да се регистрират на уеб страницата на Конкурса: www.schoolstart.bg.

  За да участват в Конкурса, участниците трябва да бъдат над 14 годишна възраст.
  За да се регистрират (да създадат свой профил в www.schoolstart.bg), участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, парола за достъп и да валидират регистрацията, като потвърдят линк в имейл, изпратен от Организатора. Участникът също може да се регистрира и чрез Facebook профила си.
  След като валидизацията приключи, участниците могат да направят рисунка как си представят един учебен ден, чрез сайта и така да участват в конкурса.
  След като бъдат качени, рисунките ще подлежат на допълнително одобрение от страна на модератор, дали отговарят на изискванията на Конкурса, описани в раздел 5.

 • След приключване на процеса по качване на рисунките жури, представено от членове на Организатора, ще избере 40 победители в Конкурса.

  Oт всички останали участници, събрали най-много гласове измежду всички участници ще бъдат изтеглени и обявени 10 награди.

 • Победителите ще бъдат оповестени на сайта най-късно до 3 (три) дни след тяхното избиране/изтегляне.
 • За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до www.schoolstart.bg.
 • За участие в конкурса не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да било продукт.
 • В Конкурса ще бъдат наградени общо 50 победителя:
  •      – 40 победителя– избрани от жури измежду всички участници.
  •      – 10 победителя, които ще бъдат избрани на база най-много събрани гласове измежду всички останали участници.
 • Подробно описание на наградите се съдържа в раздел 6.
 • Журито се състои от 3-ма члена, които ще оценяват участващите снимки, съгласно следната процедура, стъпка по стъпка:

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *