ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фитнес гривна Garmin Vivofit и 40 комплекта автършейф, душ гел и дезодорант Denim


Организатор: Тази Игра се организира от „Сарантис България” ЕООД с търговски адрес гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
Период на Играта: Играта е с продължителност 8 календарни седмици от – 03.10.2016 г. до 28.11.2016 г. включително.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, „Дъ Магс“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.Да приеме Facebook приложението на Denim –  “Time Racers”и да разреши достъп до основните си данни (име и имейл)
  1. 2. Да избере едно от 4-те десетилетия, в което да се състезава.
  2. 5. Да премине през трасето на играта и да събере 40 броя жетони (логото на Denim) за времето от 35 секунди.
  3. 6. Да се включи в томболата за седмичните награди и голямата награда в края на периода на играта.
Награди
Осем поредни седмици ще бъдат раздавани следните награди:
Всяка седмица на томболен принцип ще бъдат изтеглени 5 печеливши участници, които ще получат награда един юбилеен комплект 40 години Denim съдържаш автършейф, душ гел и дезодорант.
В края на периода на играта ще бъде изтеглен един печеливш участник който ще получи голямата награда фитнес гривна Garmin Vivofit.
В седмичната томбола за награди има право да участва всеки, който е успял да събере 40 броя жетони за 35 секунди.
Всеки участник има право да спечели само една награда в рамките на играта.
Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *