ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 барбарона и 10 чаши от Vivacom

Организатор на играта е „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM).

Играта стартира на 03.10.2016 г. и продължава до 20.10.2016 г., включително. 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
А) Играта е достъпна от адрес: vivacom.bg/vivacomtv/makeyourmeme, от където се достъпва към страницата за създаване на видео меме-та от потребителите – vivameme.info.
Б) За да създаде т.нар. видео меме e необходимо потребителят да се регистрира на адрес vivameme.info  или ако вече е създал своя регистрация, да се логне в сайта с потребителските си данни. 
В) Потребителят може да избере произволен видео клип от предоставените на адрес vivameme.info и да въведе собствени субтитри върху видеото с нов, забавен текст на български език, които субтитри се присъединяват към избраното видео съдържание.
Г) Уеб сайтът на видео meme играта ще бъде захранван с до седем нови видеа на всеки две седмици, които могат да бъдат субтитрирани от потребителите, оценявани по рейтинг и споделяни в социалните мрежи.
Д) Потребителят може да въведе субтитри на повече от един видео клип. 
Е) След въвеждането на субтитрите, видео меме-то може да бъде споделяно в социалната мрежа Facebook, да бъде преглеждано от други потребители и оценявано по рейтинг в сайта на играта..
Ж) След създаване на видео меме от потребителя, субтритираният клип се одобрява от администратор на Организатора преди публикуването му в сайта на играта. Организаторът си запазва правото да не одобрява за публикуване видео меме-та, които съдържат обидни и нецензурни изрази, оронват престижа на лица, организации или компании. Организаторът не поема задължение да уведомява автора на видео меме-то за негов клип, който не е получил одобрение за публикуване.

ОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ
А) След изтичането периода на играта, всички потребители създали свои видео меме-та се класират в зависимост от рейтинга, който техните клипове са събрали на уеб страницата на играта от останалите потребители. Имената на първите 12 потребителя, чиито меме-та имат най-висок рейтинг се обявяват на уеб страницата на играта до 26.10.2016г.
Б) Първите двама потребители, получили най-много харесвания на техен видео меме клип в сайта на играта получават голямата награда – два броя брандирани барбарони с логото на VIVACOM TV. Останалите десет потребителя, получили най-голям брой харесвания по ред на класиране получават награда-чаша за кафе с логото на VIVACOM TV.
B) Представител на Организатора ще се свърже с всеки от победителите до 5 работни дни след обявяването на печелившите в уеб сайта на играта на посочения от него телефон или е-mail за обратна връзка по време на регистрация в сайта, или чрез лични съобщения във Facebook. Наградите ще бъдат изпратени на посочен от победителите адрес за доставка по куриер, в рамките на цялата страна.
Г) Един потребител може да получи само една награда.
Д) Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
Е) Ако в срока упоменат в т. В) Организаторът не успее да се свърже с печелившия или в случай че печеливш не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Право на участие в играта имат всички български  граждани на възраст над 18 години. В играта не могат да участват служители на Организатора или свързани компании, както и членовете на техните семейства. 
Не се допускат до разпределяне на наградите участници, които използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *