ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 70 комплекта мъжки или дамски парфюм Avon Life, създаден от Кензо Такада


Томболата “Спечели новия аромат Avon Life, създаден от Кензо Такада” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД

Периодът на участие в Томболата е от 12:00 часа на 01.10.2016 година до 18.00 часа на 23.10.2016 година.

Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

На всеки, желаещ да участва в томболата с награди, се предоставя талон, състоящ се от поле, в което участникът да попълни информация за контакт, съгласие за предоставяне на лични данни и отрязък с номер. Всеки един от участниците, пуснал в урната попълнен талон с информация за контакт, има правото да участва в ежедневната томбола с награди.

Талоните за участие в томболата могат да бъдат намерени на щандовете на ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, позиционирани в 6 града на територията на България със следния график:

Локация Дати Мол Пловдив 1.10.2016 Mall Plovdiv Пловдив 2.10.2016 Mall Plovdiv Велико Търново 1.10.2016 Mall V. Tarnovo

Стара Загора 15.10.2016 Galleria Mall St. Zagora

Велико Търново 2.10.2016 Mall V. Tarnovo София 8.10.2016 The Mall София 9.10.2016 The Mall София 8.10.2016 Paradise София 9.10.2016 Paradise

Варна 23.10.2016 Grand Mall Varna

Стара Загора 16.10.2016 Galleria Mall St. Zagora Бургас 15.10.2016 Galleria Burgas Mall Бургас 16.10.2016 Galleria Burgas Mall Варна 22.10.2016 Grand Mall Varna

Всеки, попълнил данните си в талона за участие в томболата, получава правото да се снима на специалната стена Avon Life, позиционирана на щанда на ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, веднага след подаването на контактите. Участникът има правото да получи хартиено копие на снимката.


Наградите в томболата са общо 70 бр. комплекта мъжки или дамски парфюм Avon Life, създаден от Кензо Такада. Те ще бъдат разпределени по следния начин: по 5 бр. всеки ден на всяка от локациите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *