ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 кафемашини, 1000 термочаши и 2000 кутии с вафли Троя

Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888422962 (според тарифния план на абоната).

Промоционалната игра е с продължителност от 56 дни в периода от 03 октомври 2016г. до 27 ноември 2016г. и се организира и провежда на територията на Република България.

Наградите в промоционалната игра са: 100 бр. кафемашини, 1 000 бр. термочаши с лого Троя, 2 000 бр. боксове вафли Троя Здрач, както и тапети /wallpaper/ за мобилен телефон – само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него вафли:
Продукт
Опаковка
Вафла Троя 35 гр.
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Троя Макси 49 гр
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Троя Здрач 32 гр
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Тунквай се и спечели!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1890 или на адресwww.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адресwww.prestige-promo.bg), дали печели една от наградите: термочаша с лого Троя, бокс вафли Троя Здрач или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафемашина.

При натрупване на регистрации на шест промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафемашина. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.

Стойността на един SMS към кратък номер 1890 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
 • 100 (сто) бр. кафемашини „Rohnson“ с характеристики:
  • Модел: R-969
  • Мощност 925 W
  • 15 бара италианска помпа
  • Подвижен резервоар за вода с вместимост 1.5 л.
  • Дюза за капучино
  • Подвижни части за лесно почистване
 • 1 000 (хиляда) бр. брандирана термочаша с лого Троя, цвят черен.
 • 2 000 (две хиляди) бр. бокс с 30 бр. вафли Троя Здрач 32гр с наситен какаов вкус
 • Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон.
Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
 100 бр. кафемашини ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка неделя в периода на промоционалната игра от 03 октомври 2016 г. до 27 ноември 2016 г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 12 (дванадесет) бр. кафемашини, с изключение на първото теглене на 03.10.2016 г., когато ще бъдат изтеглени 16 (шестнадесет) бр. кафемашини. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 6 (шест) бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 6 бр. кода до 23:59 ч. на 08.10.2016 г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 09.10.2016 г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на шест кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 18 бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда ваучер в съответното теглене.
 1 000 бр. термочаши с лого Троя и 2 000 бр. бокса вафли Троя Здрач ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промо код спечелил термочаша или бокс вафли не участва в тегленията за кафемашина.
 Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.prestige-promo.bgвсеки ден в периода по т. 1.2.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *