ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 160 дрона, 1000 суитшърта и 2000 кутии вафли Споко и Хипер

Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888422784 (според тарифния план на абоната).

Промоционалната игра е с продължителност от 56 дни в периода от 03 октомври 2016г. до 27 ноември 2016г. и се организира и провежда на територията на Република България.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него вафли:
Продукт
Опаковка
Вафла Хипер Класик 60 гр.
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Хипер Лешник 55 гр
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Хипер Блек 55 гр
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Хипер Джъмбо 75 гр
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Споко 35 гр.
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
Вафла Споко МАКСИ 53 гр.
Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио
В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „вЗЕМИ НАГРАДАТА, БРАТ!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1887 или на адресwww.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адресwww.prestige-promo.bg), дали печели една от наградите: суитшърт с лого „Не така, брат!“, бокс вафли Хипер или Споко по избор или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – дрон с камера.

При натрупване на регистрации на пет промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – дрон с камера. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.

Стойността на един SMS към кратък номер 1887 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
 • 160 (сто и шестдесет) бр. ДРОН с камера XMART MAX FLY с характеристики:
 • Четириканална безжична връзка, чрез 2.4 GHz технология
 • Вграден жироскоп, поддържащ 6-осова стабилизация.
 • Премигващи LED светлини, разположени на долната страна на корпуса.
 • 20 MP камера за снимки и видео.
 • Micro SD слот
 • Презареждаща се Li-Po батерия 3.7V 600 mAh
 • Джойстик за управление с LED дисплей. Джойстикът работи с 6 бр. AA батерии, не са включени в комплекта.
 • При поставена напълно заредена батерия, дронът работи между 6 и 8 минути.
 • Обхват: до 80 м.
 • Размери: 31 x 31 x 7 см.
 • 1 000 (хиляда) бр. суитшърт, сив цвят, с цип и лого на „Не така, брат!“ и Хипер или Споко, размер L или М по избор. След изчерпване на някой от посочените размери, ОРГАНИЗАТОРА има право да замени заявения от печелившия участник размер с друг наличен такъв.
 • 2 000 (две хиляди) бр. бокс с 25 бр. вафли Хипер класик 60гр. с какаов вкус или бокс с 30 бр. вафли Споко 35гр. с фъстъци по избор. В случай, че осигурения брой награди от един вид боксове вафли бъде изчерпан, ОРГАНИЗАТОРА има право да замени вида на награда бокс вафли с друг (замяна на Споко 35гр. с Хипер класик 60 гр. или обратно)
 • Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон.
Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
 160 бр. Дрон с камера ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка неделя в периода на промоционалната игра от 03 октомври 2016 г. до 27 ноември 2016 г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) бр. дрона с камера. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 5 (пет) бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 5 бр. кода до 23:59 ч. на 08.10.2016 г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 09.10.2016 г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на пет кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 15 бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда ваучер в съответното теглене.
 1 000 бр. Суитшърти с лого „Не така, брат!“ и 2 000 бр. бокса вафли ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промо код спечелил суитшърт или бокс вафли не участва в тегленията за дрон.
 Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.prestige-promo.bgвсеки ден в периода по т. 1.2.

2 comments

 • Dimitar

  ZASTO NE MOGA DA SI REGISTRIRAM KODA

  • Играйте и спечелете

   Точно тази игра не е активна вече. Ако имате проблем с новата, трябва да се свържете с организаторите. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *