ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чадъри, раници и тениски от Инфлуцид


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ
“ЗЕЛЕНИЯТ ОТБОР НА ЗДРАВЕТО“
ОРГАНИЗАТОР  Алпен Фарма България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Йордан Йосифов №6, БУЛСТАТ 200888108, представлявано от Нонна Петрова, наричана по-долу за краткост “Организатор”. Промоционалната игра по никакъв начин не е спонсорирана, поддържана или свързана с Facebook.

РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ. СРОК
Кампанията „ЗЕЛЕНИЯТ ОТБОР НА ЗДРАВЕТО!“ се провежда на територията на Република България през периода от 27.09.2016 г. до 26.10.2016 г. включително.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В кампанията  „ЗЕЛЕНИЯТ ОТБОР НА ЗДРАВЕТО!“ може да участва всяко физическо лице, което посети Facebook страницата на Инфлуцид – https://www.facebook.com/influcidbg или http://bit.ly/zelen_otbor_igra през периода от 27.09.2016 г. до 26.10.2016 г. включително.
Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „АЛПЕН ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ООД или свързани с тях лица.
Минималната възраст за участие в тази Кампания е 18 /осемнадесет/ навършени години в деня на началото на Кампанията, съответно 27.09.2016 г.
Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ
За  да  участва в томболата с награди в кампания „ЗЕЛЕНИЯТ ОТБОР НА ЗДРАВЕТО!“ всяко заинтересовано лице трябва да премине през следните стъпки:
  • Да посети Facebook страницата на Инфлуцид https://www.facebook.com/influcidbg или http://bit.ly/zelen_otbor_igra;
  • Да приеме Facebook приложението, чрез което се съгласява с настоящите условия на играта;
  • Да завърши успешно играта и да намери всички еднакви квадратчета за определеното време.
РЕГЛАМЕНТ
Регламентът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заинтересован и/или участник на Интернет страницата на Организатора
– https://www.facebook.com/influcidbg или http://bit.ly/zelen_otbor_igra;
НАГРАДИ И РАЗДАВАНЕ
След приключване на Кампанията, ще бъдат раздадени следните награди:
  • 20 бр. тениски „Зеленият отбор на здравето!“
  • 10 бр. раници „Зеленият отбор на здравето!“
  • 5 бр. чадъри + 1  лекарство по избор от „Зеленият отбор на здравето!“
 Валидност за получаване на награди 30.11.2016 г. 
Наградите ще бъдат обявени на 28.10.2016 г. Печелившите ще бъдат определени след изтегляне на печеливши имена на случаен принцип. Право на участие в томболата имат всички участници, които са приели приложението на играта, съгласили са се с условията на играта и са преминали успешно играта.
Всеки участник може да регистрира само едно участие за томболата на играта, като участието повече от един път не валидира по-голяма възможност за спечелване на награда от Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *