ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете капитански дрон и 4 фотоапарата за моментни снимки

ИГРАТА “УРОЦИТЕ НА КАПИТАНА“ СЕ ПРОВЕЖДА НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN –HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS В ПЕРИОДА ОТ 19.09.2016 Г. ДО 17.10.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО („ПЕРИОД НА ИГРАТА“) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО СА ПРЕМИНАЛИ ИГРАТА, ОТГОВАРЯЙКИ НА ВЪПРОСИТЕ И ПОПЪЛВАЙКИ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА С ДВЕ ИМЕНА, ГОДИНА НА РАЖДАНЕ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И E-MAIL АДРЕС В ПРИЛОЖЕНИЕТО, НАМИРАЩО СЕ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN BULGARIA –HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS 

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА.


УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА
ЗА ДА ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:
  ДА ВЛЕЗЕ В СТРАНИЦАТАHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS  

ДА ОТИДЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО,  ОТ КОЕТО СА ДОСТЪПНИ 9 БРОЯ ВИДЕА. КЪМ ВСЯКО ЕДНО ОТ 9 –ТЕ  ВИДЕА ИМА ПОСТАВЕН ВЪПРОС.  ЗА УСПЕШНО ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЛЕДВА  ДА  ИЗГЛЕДА ВИДЕОТО И СЛЕД ТОВА ДА  ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИЯ ВЪПРОС КЪМ ВИДЕОТО, ИЗБРАНО ОТ НЕГО .  

ВЪПРОСИТЕ НЕ СЪДЪРЖАТ ВЕРЕН И ГРЕШЕН ОТГОВОР, А УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПОСОЧИ ОТГОВОР ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.
УЧАСТНИКЪТ МОЖЕ ДА НАТРУПА ДО МАКСИМУМ 9 УЧАСТИЯ В ТОМБОЛАТА ЗА НАГРАДИ В КРАЯ НА ИГРАТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ВЪПРОСИТЕ (ПО ЕДИН КЪМ ВСЯКО ВИДЕО), НА КОИТО Е ОТГОВОРИЛ.
ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ КАТО ПОПЪЛНИ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА С ДВЕ ИМЕНА, ГОДИНА НА РАЖДАНЕ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И E-MAIL АДРЕС В ПРИЛОЖЕНИЕТО, НАМИРАЩО СЕ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN BULGARIA –HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
4. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ОТГОВОРИЛИ НА ВЪПРОСИТЕ И СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ, УЧАСТВАТ В ЖРЕБИЙ, КОЙТО НА ПРОИЗВОЛЕН ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ НАГРАДИ.
ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
5. ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ПЕЧЕЛИВШИ ПО РЕДА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ („ПОБЕДИТЕЛИ”) ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ САМО 1 НАГРАДА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЕДИН И СЪЩИ ПОТРЕБИТЕЛ БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН ЗА 2 ОТ НАГРАДИТЕ (МАЛКА И ГОЛЯМА), ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ ОТ КОЯ ОТ ДВЕТЕ НАГРАДИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА.

НАГРАДНИЯТ ФОНД СЕ СЪСТОИ ОТ:
ГОЛЯМАТА НАГРАДА – КАПИТАНСКИ ДРОН – ИСТИНСКИ ЛЕТЯЩ ДРОН С ВГРАДЕНА КАМЕРА . 

ПОБЕДИТЕЛЯТ, СПЕЧЕЛИЛ ГОЛЯМАТА НАГРАДА, ЩЕ БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН НА 17.10.2016 Г. В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС И ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН НА 18.10.2016 Г. НА ОФИЦИАЛНАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА CAPTAIN MORGAN ЗА БЪЛГАРИЯ – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS

МАЛКИТЕ НАГРАДИ В ИГРАТА СА 4 ФОТОАПАРАТА ЗА МОМЕНТНИ СНИМКИ 

МАЛКИТЕ НАГРАДИ В ИГРАТА СЪЩО ЩЕ БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЗА ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА  18.10.2016 Г. НА ОФИЦИАЛНАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА CAPTAIN MORGAN ЗА БЪЛГАРИЯ –HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS
ВСЕКИ ПОБЕДИТЕЛ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЧРЕЗ КУРИЕР НА ПОСОЧЕН ОТ НЕГО АДРЕС.
ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛУЧАТ СПЕЧЕЛЕНАТА ОТ ТЯХ НАГРАДА ПО ИМЕЙЛ, КАТО ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ ЗА АДРЕСА НА ДОСТАВКА НА НАГРАДАТА СИ, НЕ ПО – КЪСНО ОТ 21 ДНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА УВЕДОМИТЕЛНИЯ ИМЕЙЛ ЗА СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА. ИЗПРАТЕНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ ПО ИМЕЙЛ СЛЕД ТАЗИ ДАТА СЕ СЧИТА ЗА НЕВАЛИДНО.
ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ НЯМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *