ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект продукти Elseve Double Elixir за цяла година


Организаторът на играта на тема #WOWYourHair“ (наричан по-нататък „Игра“) е L’Oréal Bulgaria EOOD , Blvd. Nikola Vaptzarov 55, Sofia, Bulgaria , EIK 175041752, (наричан по-нататък „организатор“). Играта се организира с цел промоция. Правилата на играта ( „Официални правила“) ще бъдат публикувани на сайта wowyourhair-bg.com

Играта е отворена за всички физически лица навършили 16 години, които са български граждани, с постоянно пребиваване на територията на Република България и потребители на Facebook. Служителите, членовете на семействата на служителите и всички други лица, свързани с тази игра не могат да участват в нея. Юридически лица също нямат право на участие в промоцията..

Играта се провежда в периода от 12 септември до 23:59 часа на 30 септември 2016 г.
В периода, описан в чл. 4 на тези Правила ще бъде публикувана покана за участие на фен страницата на L’Oréal Paris във Facebook за България на адрес https://www.facebook.com/lorealparis.bg. За да участва в конкурса, участникът трябва да направи следното: 

• Да посети уебсайтът на адрес wowyourhair-bg.com 
• Да качи в него снима на косата си
• Да опише къде и как използва продукта L’Oréal Paris Double Elixir biphase spray


След изтичане на крайния срок на играта, както е обявено в т. 4 от настоящия правилник, победителите ще бъдат избрани от професионално жури, което ще оцени участниците по критериите: креативност, оригиналност и съответствие с правилата на Конкурса. 

Журито се състои от: 
1) Мартина Петрович, Product Manager, L’Oreal Adria-Balkan 
2) Берислав Покупец, Senior Product Manager, L’Oreal Adria-Balkan 
3) Рената Кнежевич, Digital Manager, CPD division ADBA 
Всеки член на журито ще даде своя оценка по скалата 1 до 10 на всеки отговарящ на условията участник в конкурса за критериите оригиналност и креативност. Участниците в конкурса дават съгласието си да бъдат оценявани от журито според индикраните критерии и приемат поставената оценка за финална. 
Награди ще бъдат връчени на 5 участника. 
Победителите ще бъдат обявени на страницата на L’Oréal Paris във Facebook за България на адрес https://www.facebook.com/lorealparis.bg и в сайта wowyourhair-bg.com не по-късно от 10 работни дни след приключването на Конкурса.


Наградният фонд се състои от: 5 бр. едногодишни комплекти продукти Elseve Double Elixir (един годишен комплект се състои от 12 бр. продукти) 

Доставка на наградите: Наградите ще бъдат доставени на потребителите на адреса, попълнен във формата за регистрация на сайта wowyourhair-bg.com. Срокът за доставка е не по-малко от 90 дни от датата на обявяването на победителите. 
Един участник може да спечели не повече от една награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ