ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете цифров фотоапарат CANON EOS M10

Възложител и организатор на Пост-играта (наричана по-долу Играта) е Технополис България ЕАД (наричано по-долу Организатор).

Срок: Играта се провежда за периода от 16.09.2016 г. до 02.10.2016 г., включително.
Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, с постоянен адрес в България и валиден профил във Фейсбук (username).
В играта нямат право да участват: Служителите/работниците и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества в т.ч. членовете на техните семейства. Субектите, които осъществяват, каквато и да е дейност на територията на хипермаркети „Практикер“ и хипермаркети „Технополис“ в т.ч. членовете на техните семейства. Служителите/работниците и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на субектите, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети „Практикер“ и хипермаркети „Технополис“ в т.ч. членовете на техните семейства.

На Фейсбук страницата на Хипермаркети Технополис има публикуван въпрос, свързан с даден продукт/продукти. Участникът посещава Фейсбук страницата на Хипермаркети Технополис и попълва формата за коментар с отговор на зададения въпрос.
Право да участва в тегленето на награда от Играта има само Участник, дал отговор на зададения въпрос.
Награда: Цифров фотоапарат CANON EOS M10

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *