ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете игрова конзола Sony PlayStation 4

Период: От 07.09.2016 г. до 11.09.2016 г. включително.

Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181

Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и тагнат (отбележат с @) двама свои Facebook „приятели“ като коментар под публикацията във Facebook. За валидни регистрации ще се считат тези, които са направили коментар от валиден Facebook профил. Всеки участвал може да коментира само веднъж.

Награда: 1 бр.конзола Sony PlayStation 4. От всички участници, които са тагнали двама свои Facebook „приятели“ под публикацията във Facebook страницата на VIVACOM: https://www.facebook.com/VIVAC0M/, чрез томболен принцип ще бъде определен един печеливш ,

Определяне на печелившия. Получаване на наградата. Печелившият се определя с томбола на случаен принцип измежду всички всички участници, които са тагнали двама свои Facebook „приятели“ под публикацията във Facebook страницата на VIVACOM: https://www.facebook.com/VIVAC0M/, регистрирани успешно в играта. Томболата ще бъде теглена на 12.09.2016 г., като печелившият ще бъдe обявен на страницата на VIVACOM във Facebook. Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви, в случай, че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с печелившия на посочения от него профил във Facebook. За да получи наградата си, печелившият се съгласява в рамките на 1 работен ден да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ