ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шейкъри, сакове, кърпи, чадъри и шапки от Baumit

Период на играта: 01.09 – 14.09.2016г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Играта не е обвързана с покупка.
Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на „Баумит България“ ЕООД и Медиа Баскет АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Механизъм на играта:

VIII. Стъпка 1: Отговори вярно дали снимката показва мазилка КреативТоп или не.
IX. Стъпка 2: Познай поне 8 от десетте снимки.
X. Стъпка 3: Регистрирай се в томбола за награда.

Награди:

Дневни: 
Шапка с козирка – общо 28бр. за периода на играта 
Сгъваем чадър – общо 14бр. за периода на играта 
Хавлиена кърпа – общо 28бр. за периода на играта 
Сак за пътуване – общо 14бр. за периода на играта 

Седмични: 

Шейкър – общо 2бр. за периода на играта 
Тегленето на дневните награди ще се извършва всеки ден на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в играта.
Тегленето на седмичните награди ще се извършва всеки понеделник на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в играта за изминалата седмица.
Печелившите участници ще получат потвърждение на e-mail адреса, който са дали при регистрация в срок от 24 часа след изтеглянето им. За да получат наградата си печелившите трябва да заявят адрес за доставка в отговор на полученото потвърждение, в 10-дневен срок. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи игри на марката.
Един участник може да направи неограничен брой регистрации за участие в томболите за дневни и седмични награди. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *