ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор Phillips, 2 смартфона Samsung и 5 iPod плеъра

Настоящите Офицални правила /“Правила/та“/ уреждат условията за организирането, провеждането и участието в Кампания на „4ФИНАНС” ЕООД – „РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАГРАДИ“ /Кампанията/, с цел предоставяне на физически лица, произволно избрани на лотариен принцип, на следните награди: 1 телевизор Phillips, 2 смартфона Samsung и 5 iPod плейъра, в периода от 01.09.2016 г. до 03.10.2016 г. включително.

Кампанията ще се проведе в периода от 01.09.2016 г. до 03.10.2016 г. включително, с опция за удължаване.

Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България на специално създадената уеб страница с адрес www.vlezvigrata.bg

След изтичане на периода за участие в Кампанията, Организаторът ще раздаде общо 8 (осем) предметни награди, както следва: 
• 1 телевизор Phillips 
• 2 смартфона Samsung 
• 5 iPod плеъра

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 
Всяко физическо лице, което желае да се участва в Кампанията, трябва да изпълни следните условия: • Да влезе на уеб адрес www.vlezvigrata.bg • Да се регистрира като напише своето име и фамилия, актуален телефон и имейл в регистрационните полета 
Всеки регистрирал се участник в Кампанията има шанс да спечели само една награда за периода на провеждането ѝ. 

Тегленето на наградите ще се извърши на 03.10.2016 г. на случаен принцип в адреса на управление на Организатора, в присъствието на представител на Администратора, за което ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на Организатора. 
За всяка отделна предметна награда ще бъдат изтеглени по един печеливш и по двама резервни участника. 3 

Организаторът и/или Администраторът имат право да изискат личните данни на изтеглените спечелили участници – трите имена и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторът и/или Администраторът на Кампанията имат право да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел идентифициране на спечелилия участник. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата се предоставя на следващия изтеглен резервен печеливш участник. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *