ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони Alcatel IDOL 4

ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ 31.08.2016 г. – 28.09.2016 г., във Facebook страницата на Организатора на адрес www.facebook.com/TelenorBulgaria.
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „Теленор България“ ЕАД“

УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация във Facebook, които са харесали страницата на Организатора във Facebook на адрес www.facebook.com/TelenorBulgaria и които са отговорили под фото пост на Организатора. Участието в кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги на Теленор.

НАГРАДИ В Кампанията могат да бъдат спечелени общо 5 (пет) награди – смартфон Alcatel IDOL 4, които са разпределени по една награда за всеки един етап от Кампанията, а именно участниците в Кампанията могат да спечелят по 1 (един) смартфон Alcatel IDOL 4 всяка седмица в рамките на Кампанията.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници. За да участва в разпределението на наградите, всяко лице, което съответства на условията по т.IV, следва да отговори на въпрос, зададен от Организатора, който е публикуван като фото пост на Facebook страницата:www.facebook.com/TelenorBulgaria. Участникът в Кампанията следва да постави коментар чрез своя Facebook профил под съответния седмичен фото пост, който представлява панорамна или 360-градусова снимка на природна и/или културна забележителност на територията на България. Всеки участник в Кампанията следва да познае и дефинира правилно мястото, съответно забележителността, където е заснета снимката, в своя коментар към съответния фото пост.
Организаторът публикува общо 5 бр. снимки, като фото пост в своята Facebook страница www.facebook.com/TelenorBulgaria, всяка сряда от седмицата в периода на Кампанията – на следните дати: 31.08.2016 г., 7.09.2016 г., 14.09.2016 г., 21.09.2016 г. и 28.09.2016 г.
Съдържанието на отговорите под конкретен пост следва ясно и правилно да дефинира мястото, съответно забележителността, където е заснета снимката към съответния пост. Съдържанието на коментарите под конкретния пост следва да отговаря на зададената тема в поста и да не нарушава Общите правила за използване на Facebook страницата на Организатора (https://goo.gl/sf7uoi). Коментари, нарушаващи Общите правила за използване на Facebook страницата на Организатора, ще бъдат изтривани без предупреждение или уведомление до съответния участник. Коментари, съдържащи нецензурни, обидни и непристойни думи и изрази, и подлежащи на изтриване, няма да бъдат зачитани и съответно участниците, автори на тези коментари, няма да бъдат допуснати до участие в разпределението на наградите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *