ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 градски велосипеда, 500 стека Cappy Great Start и над 64 000 чаши

Промоцията „Спечели чаша. Играй за велосипед или стек Cappy Great Start!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

Промоцията започва на 01 август 2016 г. Промоцията ще продължи до 10 септември 2016 г. или до изчерпване на количествата на скреч картите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

Участващите опаковки са всички вкусове на плодови сокове и нектари с марка Cappy в стъклена бутилка от 250 мл.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Стъклена Cappy чаша: общо 64,764 броя награди
6.2. Градски велосипед (мъжки или дамски модел): общо 5 броя награди
6.3. Cappy Great Start! 250ml PET X 12 броя (стек): 500 броя награди
Общият брой на наградите е 65,259 броя. Наградите са описани подробно в Приложение 2.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (всички вкусове на плодови сокове и нектари с марка Cappy в стъклена бутилка от 250 мл) участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
7.1. „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой брандирана Cappy чаша, описана в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.
7.2. Промо код (комбинация от 6 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.cappypromo.bg и да участва в тегленето на един от 500 стека Cappy Great Start! 250ml X 12, описани в т. 6.3. и Приложение № 2.
7.2.1. При регистрирани минимум два промо кода, всеки участник участва в тегленето на един от общо 5 броя градски велосипед, като при самата регистрация трябва да бъде посочено за какъв модел велосипед участва в лотарията – мъжки или дамски модел, описани в т. 6.2. и Приложение № 2
7.3. Регистрация трябва да бъде направена чрез уебсайта www.cappypromo.bg най-късно до 10 септември 2016 г. включително. Регистрация е безплатна и изисква следното:
  1. Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
  2. Име и фамилия;
  3. Адрес за получаване на наградата;
  4. При натискане на бутона „Регистрирай ме“, участниците:
    1. Приемат официалните правила на Промоцията;
    2. Декларират, че имат навършени 14 години, както и че имат съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че нямат навършени 18 години.
Задължително е Участникът да регистрира своя персонален номер на мобилен телефон. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.
7.3.1. На дата 12 септември 2016 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима спечелили градски велосипед и 500 спечелили стек Cappy Great Start! 250ml X 12 броя. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на сайта www.cappypromo.bg на 14 септември 2016 г.
7.3.2. Всеки спечелил, ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора в рамките на 1 месец след провеждане на тегленето. При получаване на наградата, спечелилите трябва да предоставят печелившата скреч карта(и) на куриера, доставящ наградата. При липса или отказ от предаване на скреч карта с печеливш код или кодове, наградата няма да бъде предадена на участника. Наградите ще бъдат доставени с куриер до адреса на победителя, посочен при регистрацията. Куриерът ще посети адреса два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението. Награди, които не са получени от победителя до 16 ноември 2016г., поради невъзможност да бъде открит на посочения от него адрес, както е описано по-горе, ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябвада представи личната карта за сверяване на данните от регистрацията и да подпише протокола. В попълнената декларация, всеки победител ще има възможност да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име, местожителство, глас и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за победител без никакви други задължения от страна на Организатора. Всеки един участник има възможност да спечели само една награда от лотарийното теглене.
7.4. Организаторът на промоцията не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие или не е могъл да бъде открит на посочения от него адрес, за да си получи наградата по указания по–горе начин.
7.5. Скреч карти, печелещи Cappy чаша, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.6. Общият брой скреч карти е 259,056 броя, като 64,764 броя от картите са „Печелиш чаша” и 194,292 броя от картите съдържат промо код.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *