ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фритюрник, чопът и електрическа кана First Austria


Онлайн играта ,,Апетитът идва с гледането”, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Таймтрон България, за кратко по-долу наречен Организатор на играта или Организатор.
Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт или използването на услуга. Стартира на 02.08.2016 г. и ще завърши на 18.09.2016 г. Обхваща цялата страна. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това ще бъде публикувано в страницата на Timetron Bulgaria във Facebook.
Общият брой на наградите е 3:
ЧОПЪР/МИНИ АСИСТЕНТ FIRST AUSTRIAhttp://goo.gl/azyXHe
ФРИТЮРНИК FIRST AUSTRIAhttp://goo.gl/h2vVVX
ЕЛ. КАНА FIRST AUSTRIAhttp://goo.gl/T41sSS
Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип сред всички участвали за периода на играта.
За периода на играта ще бъдат публикувани 7 публикации на страницата на Timetron Bulgaria във Facebook. Публикациите ще бъдат под формата на въпроси, свързани с предаванията “Бързо, лесно, вкусно” и “Животът е вкусен” и продуктите на Timetron използвани в тях. Всеки участник трябва да отговори като коментар под съответния пост. Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип сред всички участници оставили коментар под някоя от публикациите. Всеки коментар под различна публикация, отговарящ на условията, се счита за отделно участие. Всеки участник може да спечели само една награда. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страницата на Организатора. Всички спечелили трябва да се свържат с организатора на лични съобщения. Печелившите ще бъдат обявени на 18.09.2016 г. на страницата във Facebook.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *