ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 4 000 чаши за фрапе и над 1 500 бисквити Престиж Селекция Любими

Промоцията „Сподели лятото с Престиж“ е организирана от „Престиж-96″ АД

Промоцията „Сподели лятото с Престиж“, наричана по-долу, за краткост „Промоцията“, стартира от 19.07.2016г. и продължава до 31.08.2016 г.или до изчерпване на наградите.

Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти. Всеки от посочените магазини/търговски обекти ще определи едноседмичен период, през който промоцията ще бъде активна на територията му. В случай, че след изтичането на този едноседмичен период има налични останали количества промоционални продукти и награди, то срокът на промоцията се удължа до продажбата им на крайни клиенти.

В случай, че наградите в Промоцията бъдат изчерпани преди нейния край /31.08.2016 г./, тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно, за което ще бъде публикувано съобщение на интернет сайт www.prestige96.bg.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 19.07.2016г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоцията НЕ могат да участват лица, работещи във „Престиж-96″ АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

В Промоцията участват следните видове продукти,а именно:
Бисквити Селекция Любими Пастичерия 134g;
Бисквити Селекция Любими Лешник 134g;
Бисквити Селекция Любими Какао 134g;
Бисквити Селекция Фини лешник, кокос и бял шоколад 132g;
Бисквити Селекция Фини ябълка и портокал 132g;
Бисквити Селекция Кукис тъмни с бял шоколад 135g;
Бисквити Селекция Кукис с малини и млечен шоколад 135g;
Бисквити Селекция Кукис с тъмен шоколад 135g;
Бисквити Мюсли фибра 110g;
Бисквити Мюсли овесени ядки 110g;
Бисквити Мюсли с ябълка, мед и орехи 110g;
Бисквити Мюсли с тъмен шоколад 120g;
Бисквити Мюсли Макси фибра 165g;
Бисквити Мюсли Макси с тъмен шоколад 180g;
Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт 92g;
Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт боровинка 92g.
Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят два продукта от марките Престиж Селекция и/или Мюсли участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. При покупката на касата на всеки магазин участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията получава по една скреч карта за всеки два броя закупени продукти, участващи в промоцията. След изтриване на указаната зона върху скреч картата, участниците разбират дали печелят или не някоя от наградите по т. 6.1. В случай, че участникът изтегли печеливша скреч карта, той я предава на касиера преди да напусне зоната на касите на съответния магазин и получава веднага спечелената награда. Не всички скреч карти са печеливши. В случай, че участникът не провери на момента /непосредствено след заплащането на продуктите на касата на съответния магазин/ дали печели и по-късно се окаже, че е спечелил награда, той губи правото да получи награда.

За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
1. Да са закупили два броя бисквити Престиж Селекция или Мюсли участващи в Промоцията от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
2.  Да предоставят на касиера в магазина касовата си бележка и да поискат своята скреч карта;
3. Да изтъркат на място в зоната на касите скреч картата и да получат наградата си, в случай че печелят такава.
Наградите в Промоцията са, както следва:
Стъклени чаши за фрапе 200 ml. – общо 4 185 (четири хиляди сто осемдесет и пет) броя.
бисквити Престиж Селекция Любими – общо 1 571 (хиляда петстотин седемдесет и един) броя бисквити Престиж Селекция Любими от 134 g.
Спечелилите награда получават наградата си веднага от магазина, в който са участвали в промоцията – срещу предоставяне на печелившата скреч карта, заедно със съответната касова бележка.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *