ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест стека Zagorka Special и 2 броя очила за виртуална реалност

Период
Играта започва в 14:20 ч. на 10.08.2016 и завършва в 23:59 ч. на 24.08.2016
Описание
За да се включите е необходимо да заснемете панорамна снимка или 360-градусова снимка от плажа/морето, да я публикувате на стената ни (или на своя профил, по избор), като тагнете страницата на Zagorka в текста към снимката.
Снимките, както и текста към тях (накратко материалите) не бива да съдържат неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:
– изображения на лица под 18-годишна възраст;
– обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице;
– съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;
– съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Zagorka, като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
– съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
– коментарите могат да съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни материалите съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложими закон) да използва неговите лични данни в материала за целите на настоящата кампания;
– в случай че изпратен материал представлява произведение на изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва материалът за целите на участието в настоящата кампания;
– качването на материалите и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
В случай че някой от материалите породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Zagorka ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива материали.
В случай че даден материал бъде качен от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до засягане на права и законови интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, качил такъв материал, ще носи цялата отговорност за подобни вреди.
Участник, който нарушава горните изисквания ще бъде дисквалифициран. Zagorka си запазва право да не взема предвид и да изтрие материалите, които счита за неподходящи и/или несъвместими с Официалните Правила, и имат право да не водят никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения са окончателни и не подлежат на обжалване.
След приключването на играта Zagorka има право, без да търси допълнително съгласие от участниците, да публикува избрани материали на стената на https://www.facebook.com/zagorka.bg, както и на всяко друго място в страницата.
Участници
Право на участие има всеки на територията на България, който има регистрация във Facebook и навършени 18 години.
Награди
2 броя картонени очила за виртуална реалност (VR кардборд)
6 стека Zagorka Special (6 x 0.5 L кенове)
Победители
Измежду всички участници, изпратили отговарящ на условията на играта материали, на случаен принцип се избират 8 печеливши – първите двама, от които печелят по един брой картонени очила за виртуална реалност, а останалите шест – по един стек Zagorka кенове. Ще бъдат изтеглени и 4 резервни печеливши.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *