ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy S7

От 08.08.2016 г. до 12.08.2016 г. включително.

„Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.

Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и впишат като коментар под публикацията отговора на въпроса от фейсбук публикацията. За валидни регистрации ще се броят тези, които са направили верен коментар от валиден Facebook профил. Всеки участвал може да коментира само веднъж.

Награда: 1 бр. телефон Samsung Galaxy S7. Наградата ще бъде присъдена чрез томболен принцип на 1 бр. печеливш, който е отговорил правилно на въпроса от фейсбук публикацията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *