ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 таблета ACER ICONIA B1-850HD WI-FI 16GB WH

Конкурсът „Играй с Разделко” се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД с цел популяризиране сред младите хора на разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда.

Конкурсът се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД (наричан за кратко Организатора), със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Тракия №35
гр. Шумен, ул. Съединение № 109, ет. 3, офис № 2.
Конкурсът започва на 01.08.2016г. и продължава до 04.09.2016г.  включително и има 5 етапа.
Окончателните резултати и победителя от всеки етап се обявяват в 21 часа в всяка Неделя в срока за провеждане на конкурса.
Участници в Конкурса могат да бъдат всички български граждани и чужденци на територията на Република България. Не могат да участват в Конкурса лица, които са роднини по права линия и по съребрена до втора степен на служители на Организатора.  Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.
За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва изпълни следните стъпки:

а) да изтегли играта „Разделко“ от една от двете платформи за свободно сваляне – Android и iOS
б) да играе с автентично потребителско име за съответната платформа
в) да регистрира автентичен резултат в системата за класиране

3. Не се приемат за валидни и не участват в конкурса резултати:

а) От друга платформа, извън посочените (например Windows)
б) Които са постигнати без връзка с Интернет
в) За които има сериозни съмнения от страна на Организатора за манипулация и неспортсменско поведение

Наградите са пет идентични таблета ACER ICONIA B1-850HD WI-FI 16GB WH
Конкурсът се провежда на 5 етапа като всеки започва, когато изтече предишния:
1.1 –  от 01.08 до 23:59 часа на 07.08 (Неделя)

1.2 –  от 21 часа на 07.08 до 23:59 часа на 14.08 (Неделя)
1.3 –  от 21 часа на 14.08 до 23:59 часа на 22.08 (Неделя)
1.4 –  от 21 часа на 22.08 до 23:59 часа на 29.08 (Неделя)
1.5 –  от 21 часа на 29.08 до 23:59 часа на 04.09 (Неделя)


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *