ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Lenovo Iomega EZ Media & Backup Center

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организаторът на кампанията е „Леново България ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, ул. Лъчезар Станчев 5 SBT сгр.А София 1756.

ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта.

Кампанията се провежда на територията на България през периода от 27.07.2016 г. до 29.07.2016 г. включително. УЧАСТНИЦИ

Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България, с изключение на служителите на „Леново България ЕООД”.

Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази кампания, е 18 навършени години в деня на началото на кампанията. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Чрез участието си в кампанията, участниците изрично се съгласяват да предоставят своите лични данни с цел последващи маркетингови активности на „Леново България ЕООД”.

В периода, посочен в т.2.1., всички отговорили в коментар под поста на играта ThinkPad Challenge на Facebook страницата на Lenovo Bulgaria на въпроса: “Какви са най-важните за теб файлове, които никога не би желал да изгубиш?”, участват за наградата. НАГРАДА Наградата, предоставена от Организатора, е 1 бр. Lenovo Iomega EZ Media & Backup Center ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ Печелившият участник ще бъде обявен до 7 дни след приключването на играта.

Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, подали верен отговор.

Организаторът ще се свърже с изтегления печеливш, посредством отговор на неговия коментар за участие в играта във Facebook на страницата на Lenovo Bulgaria в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето му. Избраният печеливш трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение във Facebook на страницата на Lenovo Bulgaria в рамките на 1 (един) работен ден от определянето му. Ако печелившият не изпълни условието, описано в т.6.4., наградата му ще бъде предоставена на следващ изтеглен участник.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *