ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете водоустойчив фотоапарат Nikon Coolpix S33 и 20 бутилки Мастика Пещера

Играта се организира и провежда в периода от 26.07.2016 г. до 09.08.2016 г., само на територията на Република България.
Организатор на Играта е „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира в Интернет, в приложение, собственост на Организатора, намиращо се на адрес: glarus.peshtera.com и на Facebook страницата на Мастика Пещера: https://www.facebook.com/Масти…
2. Приложението представлява тест с пет въпроса. За да се включи участник в Играта, той трябва да попълни и изпрати теста.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 09.08.2016 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо 21 участници, всеки от които печели една от наградите.
Наградният фонд за целия период на Играта включва:
➢ 1 водоустойчив апарат Nikon Coolpix S33
➢ 20 бутилки Мастика Пещера
Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в приложението нa 11.08.2016 г. и информирани лично чрез e-mail адреса от Facebook профила им.
Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *