ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пуф и 40 хладилни чанти от Верея

  1. Промоцията „Моят любим десерт “ (наричана за краткост по-долу „ИГРАТА“) е организирана от Обединена Млечна Компания АД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: Пловдив, бул. Дунав 3, (наричана за краткост по-долу „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА“). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Дигитална агенция Уот Иф.
 1. Част 2 / ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.
  2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://desserts.vereia.bg/ за целия период на играта.
  3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията:https://desserts.vereia.bg/
  4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.
 2. Част 3 / ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с регистриран профил в Facebook.
  2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Обединена Млечна Компания АД, на “УОТ ИФ” ЕООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 3. Част 4 / ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  1. Играта стартира в на 21.07.2016 г. и продължава до 23:59:59ч на 11.08.2016 г. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 7 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
 4. Част 5 / НАГРАДИ
  1. Участвайки в настоящата Игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:
   • Общо 1бр. Брандиран пуф с лого „Верея“
   • Общо 40 бр. Хладилни чанти с лого „Верея“
 5. Част 6 / МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  1. Играта се организира в Интернет, в страница, собственост на Организатора, намиращо се на адрес:https://desserts.vereia.bg/
  2. Играта не е обвързана с покупка. За да се включи участник в Играта, той трябва да се логне в играта с профила си във Facebook. Играта представлява игра с гласуване за един от шестте продукта на Верея. Участникът избира предпочитания от него продукт и попълва данните си за контакт в регистрационната форма. Участниците могат да гласуват неограничен брой пъти, но за участие се взима предвид само първото попълване.
  3. Всички печеливши ще се обявят на страницата в секция спечелили до 15.08.2016г.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ