ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете оригинални награди от филма „Стар Трек: Отвъд“

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЬОРИ:

Конкурсът се организира от „Форум Филм България“, с медийното партньорство на „Ви Бокс“ ЕАД..

СЪЩНОСТ НА КОНКУРСА И НАГРАДИ:

Участниците в конкурса трябва отговорят на три поредни въпроса в три нива, свързани с филма „СТАР ТРЕК: Отвъд“ и да се регистрират за участие в томбола за награди от филма.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Конкурсът е с начална дата 18.07.2016 г.

Крайната дата на конкурса е 24.07.2016 г.
Наградените участници ще бъдат обявени на 27.07.2015 г..

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат всички граждани на република България, които са регистрирани потребители на www.vbox7.com. 

В конкурса нямат право да участват служители на „Форум Филм България“ ЕООД и „Нет Инфо.БГ“ АД и членове на техните семейства.
В случай, че участникът не отговаря на обявените условия, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Всеки участник, отговарящ на условията за участие трябва да даде верен отговор на зададените три въпроса в хода на играта, след което да се регистрира успешно за участие в томболата за награди от филма.
 • Участникът може да се регистрира еднократно за целия период на играта.
 • С даването на отговори на зададените въпроси и регистрацията във Vbox7 се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при регистрацията.
 • Регистрацията и участието в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

НАГРАДИ:

 • 6 бр. брандирани слушалки;
 • 2 бр. брандирана екшън камера;
 • 2 бр. светеща брандирана мишка;
 • 1 бр. левитираща bluetooth колонка;
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ
Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници, и техните имена ще бъдат обявени на 27 юли.
Наградите ще се предоставят само на Участници, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите Официални Правила.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена и адрес за контакт.
 • Организаторът на играта няма право да използва по никакъв начин предоставените данни, освен за целите на играта, както и да ги предоставя на трети лица.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с наградения поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.
 • Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса, едностранно или да промени неговите правила по всяко време и без предупреждение.
 • Организаторът ще се свърже с наградените в тридневен срок от обявяването им, за да ги уведоми за техните награди и начините, по които могат да си ги получат.

ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ