ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоапарат Polaroid Snap Zink Paper и всяка седмица комплект награди


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Играта „Мисия пътешественик“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Света София“ № 5, и „Без Багаж“ – „АРТ УИНАР“ ЕООД, с ЕИК 130976253, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1000, ул. „Цар Асен-I” №11, ет.1.
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата www.facebook.com/UnitedBulgarianBank.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/UnitedBulgarianBank.
1.4. Изпълнител на Играта е „М 3“ ЕООД, ЕИК 831244754, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 60В, ет. 1 („Изпълнител“).
2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира в 18.00 часа на 19.07.2015 г. (българско време) и ще продължи до 00:00 ч. на 10.10.2016 г. (българско време).
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай че спечелилият Участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата www.facebook.com/UnitedBulgarianBank във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. В Играта нямат право да участват служителите на „Обединена българска банка“ АД,„М3“ ЕООД„Без багаж“ и МастърКард, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. НАГРАДА
4.1. Всяка седмица при участие в Играта могат да бъдат спечелена 1 награда – комплект съдържащ чадър на MasterCard®, книга от поредицата „Хариша“ от „Без багаж“ и брандирани UWIN слушалки.
4.2. В края на играта ще бъде изтеглена голямата награда – комплект дигитален фотоапарат за моментни снимки Polaroid Snap Zink Paper във формат 2″ x 3″ (5.08 x 7.62 см.) с полимерно покритие и хартия.
4.3. В края на всяка седмица от Играта, чрез жребий сред участниците ще се обявява спечелилият наградата по т. 4.1.
4.4. В края на Играта чрез жребий от всички участници по време на играта, ще бъде изтеглена голямата награда, посочена в т. 4.2.
4.5. Наградата не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.
5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. Играта се провежда на Facebook страницата www.facebook.com/UnitedBulgarianBank.
5.2. Всеки, който желае да участва в Играта на www.facebook.com/UnitedBulgarianBank, трябва да попълни следната информация: име и фамилия, телефон за връзка.
5.3. Всеки участник има право да участва веднъж седмично. Всеки участник, който качи своя снимка в дадена седмица, участва в томбола за теглене на Наградите ,посочени в т. 4.1 и 4.2.
5.4. Всеки участник има право да гласува за избрана от него снимка веднъж седмично.
6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ
6.1. Победителите в Играта, спечелили седмична награда, ще бъдат обявени, както следва:
 • на 25.07.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 18:00 часа на 19.07.2016 г. до 00:00 часа на 25.07.2016 г.;
 • на 01.08.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 25.07.2016 г. до 00:00 часа на 01.08.2016 г.;
 • на 08.08.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 01.08.2016 г. до 00:00 часа на 08.08.2016 г.;
 • на 15.08.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 08.08.2016 г. до 00:00 часа на 15.08.2016 г.;
 • на 22.08.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 15.08.2016 г. до 00:00 часа на 22.08.2016 г.;
 • на 29.08.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 18:00 часа на 22.08.2016 г. до 00:00 часа на 29.08.2016 г.;
 • на 05.09.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 29.08.2016 г. до 00:00 часа на 05.09.2016 г.;
 • на 12.09.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 29.08.2016 г. до 00:00 часа на 12.09.2016 г.;
 • на 19.09.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 12.09.2016 г. до 00:00 часа на 19.09.2016 г.;
 • на 26.09.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 19.09.2016 г. до 00:00 часа на 26.09.2016 г.’
 • на 03.10.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 26.09.2016 г. до 00:00 часа на 03.10.2016 г.;
 • на 10.10.2016 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 03.10.2016 г. до 00:00 часа на 10.10.2016 г.
6.2. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците, чрез използване на специализиран компютърен софтуер на „М 3“ EООД осигуряващ шанс за Награда на всички участници.
6.3. Печелившите участници се обявяват на Facebook страницата във всеки от посочените дни по т. 6.1. до 00:00 часа (българско време). Обявяването ще се извършва чрез изписване на името и фамилията, които участниците са посочили при регистрацията.
6.4. Всеки участник може да спечели награда по т. 4.1. само веднъж в рамките на периода на Играта.
6.5. Всеки участник може да участва за голямата награда, посочена в т. 4.2., която ще бъде обявена на 10.10.2016 г. и която може да спечели един от регистриралите се участници в периода от 18:00 часа на 19.07.2016 г. до 0:00 часа на 10.10.2016 г.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ