ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 1 000 000 награди от Coca Cola

Промоцията  50МБ БЕЗПЛАТЕН МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ ” , наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани ” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречениОфициални правила.

Официалните правила се публикуват на сайтa www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната).

Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, които в Периода на Промоцията:
4.1.1. закупят/ придобият една или няколко от Участващите опаковки;
4.1.2. регистрират уникалния код от капачките на Участващите продукти по реда описан по-долу;
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, партниращите мобилни оператори, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира от 17:00:00 часа на 18.07.2016 г. до 23:59:59 часа на 09.09.2016 г., като крайният срок за активиране на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ e до 23:59:59 часа на 18.09.2016 г., при което:
5.1.1. Участникът може да регистрира валидни печеливши кодове на http://mysparx.bg от 17:00:00 часа на 18.07.2016 г. до 23:59:59 часа на 09.09.2016 г., които да използва за зареждане на „Безплатен/ни пакет/и 50MБ от промоцията на Coca-Cola“/и на избран/и мобилен/и номер/а.
5.1.2. В периода от 00:00:01 часа на 10.09.2016 г. до 23:59:59 часа на 18.09.2016 г. участникът няма да може да регистрира на http://mysparx.bgнови печеливши кодове. В този период участникът може само да използва вече регистрираните, но неизползваните валидни печеливши кодове, за да зареди „Безплатен/ни пакет/и 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ на избран/и мобилен/и номер/а до края на този период (23:59:59 часа на 18.09.2016 г.).
5.1.3. След 23:59:59 часа на 18.09.2016 г., участникът има право да ползва само активирани вече „Безплатен/ни пакет/и 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ до изтичане на тяхната валидност. (“Период на Промоцията”), до изчерпване на количествата  награди или до изчерпване на количествата бутилки 500ml с промоционални етикети и  промоционални сребристи капачки в обектите, което от тези събития настъпи първо.

УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и  промоционални сребристи капачки.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
Награда:                               
  1. 50 мегабайта безплатен мобилен интернет в мрежите на партниращите мобилни оператори: Мтел, Теленор, VIVACOM.
       Брой награди: 1 139 950 пакета с 50МБ мобилен интернет

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
Закупете 500ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite. Под капачката има уникален код, който можете да регистрирате в платформата Mysparx.bg и да разберете дали печелите пакет от 50МБ безплатен мобилен интернет. За да регистрирате кода, трябва да имате профил в платформата MySPARX.bg (www.mysparx.bg) според Условията за използване: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions.
Всички непечеливши кодове също могат да бъдат регистрирани в Mysparx.bg и носят на участника 100 кредита, с които може да вземе участие в месечните тегления за награди в платформата. За да регистрира код, участникът трябва да има профил в платформата MySPARX.bg (www.mysparx.bg) според Условията за използване: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions
Промоцията важи за Coca-Cola 500ml PET, Coca-Cola Zero 500ml PET, Fanta 500ml PET трите вкуса (Портокал, Лимон, Бяла праскова) и Sprite 500ml PET със следните промоционални етикети:


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията.
9.2. Наградата „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ се предоставя на участник промоцията след регистрация на печеливш код на Mysparx.bg.
9.3. След регистрация на уникален код, сайтът информира участника дали печели „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“. Всеки регистриран код печели и 100 кредита за MySPARX. Ако кодът е валиден и печели „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“, потребителят вижда на сайта опция за активиране на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“, в която може да посочи и телефонен номер, към който да бъде зареден този пакет. Ако не посочи изрично такъв номер, системата ще зареди пакета към номера, с който участникът се е регистрирал в сайта Mysparx.bg. Наградата се използва през мобилния оператор, който предоставя услугите по посочения от участника телефонен номер. На сайта потребителят ще може да вижда информация за своето искане за активиране на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“, както и текущия статус на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“, който е спечелил (дали е активиран или не). Друга информация, например относно потреблението на пакета, няма да бъде показвана на сайта.
9.4. Характеристики на пакета мобилни данни според мобилния оператор
9.4.1. Условия за ползване на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ при партниращия мобилен оператор „Мобилтел“ ЕАД (Мтел)
A. Период на валидност на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“:
A.a. За Prepaid потребители (потребители на предплатени услуги – Прима) – 30 дни от датата на активиране;
A.b. За Postpaid абонати (абонати по договор за услуги с Мтел) – от датата на активиране до края на съответния месечен период на фактуриране, в рамките на който е извършена активацията.
B. Условия за ползване на „Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“
B.a. “Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ се активира в допълнение към основния тарифен план на абоната или потребителя и потреблението на мобилен интернет, включено в него (основен пакет MБ), ако има такова. “Безплатен пакет 50MБ от промоцията на Coca-Cola“ е еднократен и не се подновява автоматично. 
(а) Когато основният тарифен план на абоната или потребителя включва потребление, идентично с потреблението, включено в промоционалния пакет (МБ за мобилен интернет), потреблението от промоционалния пакет, се сумира с потреблението в основния тарифен план (получават се сумирани МБ за мобилен интернет)
(б) Когато основният тарифен план на абоната или потребителя не включва потребление, идентично с потреблението, включено в промоционалния пакет (МБ за мобилен интернет), абонатът получава интернет достъп с включените промоционални МБ, по начин аналогичен на активиране на допълнителен пакет МБ към тарифния план, от съществуващите предложения за дейта пакети на мобилния оператор.
(в) Ако потреблението (трафик на данни за мобилен интернет), включено в промоционалния пакет не бъде използвано в рамките на съответния период на валидност, правото на ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период .

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *