ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете система за домашно кино и още награди всяка седмица от KinoNova

Игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”, свързана с поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД фейсбук страница на ТВ програмата „KinoNova” –https://www.facebook.com/kinonova
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 
11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: 
„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629
НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВА ОТ :
„Нова Броудкастинг Груп” АД
ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:
Фейсбук приложение на официалната фейсбук страница на KinoNova – ttps://www.facebook.com/kinonova
НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
Голяма награда в края на периода – Система за домашно кино 
Седмична награда – Брандиран подарък
УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:
Наградата „Система за домашно кино” ще спечели един от участниците в играта, избран с жребий измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г. от един и същ потребителкси профил.
Наградата „Брандиран подарък” се избира при провеждане на жребий измежду всички гласували в приложението, на седмична база.
УЧАСТНИК В ИГРАТА:
Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „Великият понеделник”.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Провеждането и участието в играта „Великият понеделник” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
3. За участие в Играта участникът използва своя личен фейсбук профил.
4. Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”.
4.1. Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;
4.2. Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на фейсбук страницата на KinoNova – https://www.facebook.com/kinonova;
4.3. Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;
4.4. Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на фейсбук страница на KinoNova – https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник, в 21.00 часа.
5. Участието в Играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.
6. За участие в Играта е необходимо потребител с потребителско име във Facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, да посети специално изграденото приложение на фейсбук страницата на KinoNova, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.
– На седмична база на жребий, който се провежда от екипа на Организатора/ се избира по един победител сред всички участвали, който ще печели тениска
– В края на кампанията се избира един победител, избран чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора/ измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г. от един и същ потребителски профил.
7. За участие в играта потребителите трябва да имат активен, реален личен профил във фейсбук и да са на възраст над 18 години.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда в периода 11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г. /включително/, като участниците имат право чрез един и същ потребителски профил във фейсбук да гласуват за филм във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичния победител всяка седмица на фейсбук страницата на KinoNova https://www.facebook.com/kinonova
УЧАСТИЕ
За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, с потребителско име в facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, да посети специално изграденото приложение на фейсбук страницата на KinoNova, където всяка седмица ще може да гласува за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”. На седмична база ще се избира по един победител сред всички участвали, който ще печели брандиран подарък от KinoNova и Lenta.bg. В края на кампанията чрез жребий се избира един победител измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г. от един и същ потребителски профил.
С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 11 юли 2016 г. – 5 септември 2016 г. се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила и официалните правила на фейсбук страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил и данните за участие име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, както за целите на конкретната игра, така и за други игри, организирани от Организатора.
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ