ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон SAMSUNG GALAXY J5

„Игра“ – Игра с награди „ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY J5“, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила

„Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

„Продължителност на играта“ – от 16:00 ч. на 18.07.2016г. до 23:30 ч. на 18.08.2016г., като Организаторът си запазва правото да удължи срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
„Награда“- СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY J5

„Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
да отговоря на условията на играта;
В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *