ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрическа четка за зъби Remington SFT150


 1. Общи
  1. Тези Общи условия за участие и защита на личните данни се отнасят за участието в конкурса, организиран от Спектрум Брандс България (по-нататък в текста наричан „Remington”) на следния адрес www.facebook.com/BG.Remington в периода от  00:00 часа (Източно европейско лятно време) на 15.07.2016 г. до 23:59 часа (Източно европейско лятно време) 15.08.2016 г. (наричан „Период на промоцията“).
  2. Участниците могат да се регистрират за участие, само ако прочетат и приемат тези Общи условия за участие. Приема се, че с участието си, участниците приемат тези условия.
  3. В случай на спорове, решението на Remington ще се счита за окончателно.
  1. Условия за участие
  1. Право на участие от свое име имат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, законно пребиваващи в Република България.
  2. Непълнолетни лица, както и служители на Спектрум Брандс България ЕООД, Булбатт ЕООД, Грей България ЕООД и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи) нямат право да участват в конкурса. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби.
  3. За да участват в конкурса, участниците трябва да се регистрират чрез Фейсбук страницата на Remington България на адрес:www.facebook.com/BG.Remington и да отговорят на въпросите от анкетата в рамките на периода, посочен в чл. 1. Всеки участник може да се регистрира само веднъж.  
  4. След регистрацията участниците ще получат имейл.
  5. Remington си запазва правото да изключва участниците, които нарушават тези Общи условия за участие, подават неверни данни при регистрацията или се опитват да манипулират конкурса с технически средства. В случай на изключване от конкурса, участниците също ще бъдат лишени от правото на получаване на награда и, ако вече са получили награда, ще трябва да я върнат.с
  6. Участието е възможно, само в посочения период в чл. 1.
  1. Награди
  1. Наградата е 1 брой електрическа четка за зъби Remington SFT150. Жури, съставено от служителите на Спектрум Брандс България ЕООД ще определи печелившия на 16.08.2016 г. и името му ще бъде публикувано на Фейсбук страницата на Remington България на адрес:www.facebook.com/BG.Remington. 
  2. Наградата е фиксирана и не може да се прехвърля на други лица. Не е възможно замяната й за паричната й равностойност или смяна с друг продукт.
  1. Изпълнение на Промоцията
  1. Remington си запазва правото да прекрати конкурса по всяко време без предизвестие и без да дава обяснения за това. Remington може да използва тази опция, ако промоцията не може да бъде осъществена поради технически причини (например вируси в компютърната система, хардуерни и / или софтуерни манипулации или грешки) или правни причини. Ако конкурса трябва да бъде прекратен поради действия на даден участник, Remington има право да изиска компенсация от този участник за всякакви нанесени вреди.
  2. Remington не носи отговорност за вреди, произтичащи от недостъпност на Уеб сайта на Конкурса поради технически проблеми и форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, или поради атаки от трети страни към Уеб сайта на Конкурса. Remington ще положи всички усилия, за да осигури функционирането и надеждността на уеб сайта на конкурса. Remington не поема гаранция, че Уеб сайта на Конкурса ще функционира правилно на компютрите на всеки един от индивидуалните участници.
ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ