ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете климатик, басейн, косачка, душ система и винтоверт от Praktiker

Спечелете климатик, басейн, косачка, душ система и винтоверт от Praktiker

В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
1. Aкумулаторна косачка Einhell GE-CM 43 Li M Kit PXC (1 бр.)
2. Басейн Intex 26772NP (1 бр.)
3. Инверторен климатик Bosch Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW/2OU (1 бр.)
4. Душ система Grohe Vitalio Start 160 THM (1 бр.)
5. Акумулаторен винтоверт Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic (1 бр.)

В тегленето на награди от Томболата участват валидни имейл адреси, които към датата на съответното теглене имат на www.praktiker.bg валиден абонамент за получаване на актуални промоции на Практикер, наричан по-долу за краткост „Абонамент“.

Абонамент може да бъде извършен на www.praktiker.bg чрез въвеждане на валиден имейл във формата „Абонирайте се за нашите промоции“ и натискане на бутон „Абонирай ме“. Регистрираните на www.praktiker.bg акаунти могат да извършат абонамент и през “Моят профил”, меню “Бюлетин”.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели само една от общо петте награди. За спечелил по смисъла на предходното изречение се счита и лице, което е било лишено от правото да получи награда на някое от основанията, посочени в настоящите Официални правила.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в следните срокове:
1. Aкумулаторна косачка Einhell GE-CM 43 Li M Kit PXC – теглене на 13.07.2018 г.
2. Басейн Intex 26772NP – теглене на 03.08.2018 г.
3. Инверторен климатик Bosch Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW/2OU – теглене на 24.08.2018 г.
4. Душ система Grohe Vitalio Start 160 THM – теглене на 14.09.2018 г.
5. Акумулаторен винтоверт Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic – теглене на 05.10.2018 г.

Организаторът уведомява печелившия от всяко теглене с имейл, на който в срок до 5 календарни дни печелившият следва да отговори и изпълни точно всички дадени му с имейла инструкции; в противен случай Организаторът по собствена преценка може да лиши печелившия от правото му да получи спечелената награда.

При извършване на доставката на наградата до хипермаркета, посочен от печелившия участник, Организаторът му изпраща с имейл оторизационен код за получаване на спечелената награда.

За да получи наградата печеливш участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. За титуляр на правото да получи спечелена награда се счита първото лице, което представи изпратения от Организатора оторизационен код в съответния хипермаркет Практикер, като оспорвания/претенции в тази връзка няма да бъдат разглеждани.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *