ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 ваучера по 1000 лв. от Lidl

Спечелете 100 ваучера по 1000 лв. от Lidl

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 20 (двадесет) лева и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/travel и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 100 ваучера за пакет туристически услуги в чужбина за един или двама души до избрана от печелившия Участник дестинация, всеки на стойност 1000 лв.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Участникът, спечелил ваучер за пакет туристически услуги в чужбина, ще може да го използва до 31.07.2019 г. Дестинацията на екскурзията, продължителността ѝ, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и туристическата агенция (StarsTravel, тел:. +35928787510, интернет адрес: http://www.starstravel.info или имейл lidltravel@starstravel.info). При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност. Цялата сума по ваучера се използва само еднократно, в рамките на едно пътуване. Агенция StarsTravel предоставя само индивидуални туристически продукти и не препродава организирани екскурзии на други туроператори.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 01.08.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 100 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 10, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/travel до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/travel (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, данните по т.12 (пълни имена и ЕГН), както и да приложи копие на касовата бележка, с която се е регистрирал.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

3 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Редовен клиент на Лидл съм. Всеки ден копувам хляб и мляко , а в понеделнин и промоционални продукти. Днес 17.03.20г.бях приятно
  изненадана от посрещането с дезифектант и по двама клиенти .
  Пиша за гр. Ямбол. Магазин 158. Пазарувах спокойно всички се държаха възпитано и търпеливо. Наистина беше около 15:30часа.
  Нека всички бъдем отговорни!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ