ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 раници, 200 футболни топки и 200 комплекта продукти от Karmela

Спечелете 200 раници, 200 футболни топки и 200 комплекта продукти от Karmela

Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, качили снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на  1 опаковка Обикновени бисквити Детство мое 200 г. или Обикновени бисквити Детство мое 130 г., или бисквити Детство мое 130 г. с краве масло, или Обогатени бисквити Детство мое Закуска 330 г., или Бисквити с глазура Детство мое МЛЯКО 200 г., или Бисквити с глазура Детство мое КАКАО и МЛЯКО 200 г., в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.

Общият брой награди (200 бр. раници, 200 броя футболни топки и 200 броя х 3 продукта с марката Детство мое  ) е разпределен в 5 тегления за периода на промоцията. Тегленията за награди ще се извършват в следните дни: 30 юли, 10 август, 27 август, 3 септември и 10 септември 2018 год. Тегленията ще се проведат на томболен принцип в присъствието на Комисия от страна на Организатора в 3-членен състав. При всяко теглене ще бъдат изтегляни по 40 бр. раници, по 40 бр. футболни топки и по 40 броя х 3 продукта с марката Детство мое.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
* 200 бр. раници;
* 200 футболни топки и
* 200 броя х 3 продукта с марката Детство мое г.

Всички регистрирани участници, които отговарят на условията за регистрация и покупка на промоционален продукт имат шансове за награди при всяко от петте обявени тегления. От базата данни, която подлежи на всяко следващо теглене, отпадат само спечелилите вече награда касови бележки. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след датата на всяко теглене на сайта на Кармела 2000  http://www.karmela.eu/,  в секция „Новини“, 2018;

Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;

В отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;

В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати данните по т. 6.1.1. или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;

Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник; 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *