ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 настолни игри „Milka Biscuit Run“

Спечелете 300 настолни игри „Milka Biscuit Run“

Избери на кой от бурканите да помогнеш в надпреварата за бисквитки, като гласуваш за любимото си видео чрез бутона под него.

Попълни регистрационната форма и може да спечелиш 1 от 300 Мilka настолни игри. Тегленето ще се извърши на 31.08.2018 г.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Влез на https://game.milka.bg и изгледай трите видеа “Надпревара за бисквитки Мilka”.
Стъпка 2: Гласувай за своя любим герой от Надпреварата за бисквитки Milka („Пухи“, „Антон“ или „Дядо“ чрез бутона „Гласувай“ и се регистрирай за участие като въведеш име, фамилия, имейл и телефонен номер в прозореца за попълване на данни.
Всеки участник може да участва в тегленето за награди само веднъж.
Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 300 настолни игри „Milka Biscuit Run“.

Видът спечелена награда не може да се заменя с друг вид.

Тегленето на наградите ще се извърши до 48 часа след края на периода на Играта на 31.08.2018 г. измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на седмичните награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт https://game.milka.bg в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само една награда.
Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *