ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете езикова ваканция, ваучери за 500 лв. и за 300 лв. от Lidl

Спечелете езикова ваканция, ваучери за 500 лв. и за 300 лв. от Lidl

Ваканция или училище?

Няма нужда да избираш! С нашата страхотна награда – езикова ваканция в Европа – може да имаш и двете наведнъж. Също както не е нужно да избираш между цена и качество, когато пазаруваш за първия учебен ден. От 20 август в Lidl ще намериш супер неща за училище. Защото при нас всичко е 6.

За да участва в Играта, Участникът трябва да посети страницата www.lidl.bg/school. На нея той/тя може да избере една от трите игри: „Приготви раницата“, „Избери дрехи“ или „Сложи храна“ и да пристъпи към игра с натискане на бутон „Играй“. В случай че Участникът успее да изпълни условието на избраната от него/нея игра, той/тя трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета от появилата се регистрационна форма: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен/съгласна с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да играе неограничен брой пъти. В рамките на Периода на провеждане на Играта един Участник може да се регистрира за участие в томбола само с по едно успешно участие във всяка от трите игри, т.е. един Участник може да се регистрира за участие в томбола общо три пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Участието в Играта не е обвързана с покупка и/или посещения на магазин на Организатора.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

1 ваучер за езикова ваканция в Европа на стойност 4000 лв. (без пътни разходи и застраховка, които се покриват отделно, но също за сметка на Организатора)

2 ваучера за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на стойност от 500 лв.

3 ваучера за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на стойност 300 лв.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица (това не засяга правото на спечелилия ваучер за езикова ваканция в Европа да предостави наградата за ползване на друго лице (напр. свое или близко дете)).

Участникът, спечелил ваучер за езикова ваканция в Европа, описан в точка 10.1., ще може да го използва в периода от 01.11.2018 до 01.11. 2019 г. Всички специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и Консултант за образование в чужбина и езикови пътувания „Ориндж Едюкейшън“ ООД („Ориндж Едюкейшън“ ООД, тел:. +35929879988, интернет адрес: http://orange.bg или имейл sofia@orange.bg), като се имат предвид следните общи положения:

– Участникът следва да уведоми  „Ориндж Едюкейшън“ ООД не по-малко от 3 месеца преди желания период за ползване на ваучера;

– Участникът има право да предостави наградата за ползване от друго лице (напр. на свое или близко дете), като за това следва първо да уведоми „Ориндж Едюкейшън“ ООД;

– Езиковата ваканция е с продължителност 2 (две) седмици и включва настаняване в училищно общежитие или приемно семейство; обучение по чужд език според нивото на владеене на езика от страна на Участника/ съответното друго ползващо наградата лице; храна и допълнителни забавления според програмата на училището. Услугата може да бъде използвана за изучаване на английски език в Малта или Великобритания, изучаване на немски език в Германия, изучаване на френски език в континентална Франция или за изучаване на испански език в континентална Испания. Разходите за самолетните билети на Участника/съответното друго ползващо наградата лице (отиване и връщане от България до съответната държава), както и застраховка за периода на пътуването се поемат от Организатора;

– Езиковата ваканция се организира за лица над 8 години, без ограничение в горната възрастова граница;

– При избор от печелившия Участник на езикова ваканция на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност.

– Цялата сума по ваучера се използва само еднократно, в рамките на една ваканция.

Участниците, спечелили ваучери за пазаруване в магазините на Лидл България, описани в точки 10.2. и 10.3., получават електронни карти за пазаруване в магазините на Лидл България, всяка заредена със съответната сума от 500 лв. или от 300 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (27.08.2021 г.), което настъпи първо.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 20.08.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени шестима, като първият изтеглен ще получи голямата награда ваучер за езикова ваканция в Европа на стойност 4000 лв., следващите двама ще получат по един ваучер за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на стойност 500 лв., и последните трима ще получат по един ваучер за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на стойност 300 лв. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/school до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/school (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, и данните по т.14 (пълни имена и ЕГН).

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на имейла по т.17. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *