ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1400 брандирани тенджери, тави и касероли от Coca-Cola

Спечелете 1400 брандирани тенджери, тави и касероли от Coca-Cola

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry Zero, Fanta Портокал и Sprite от 1.25L с промоционални етикети и промоционални златни капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Брандирана тава за печене – 480 бр.
Брандирана тенджера – 480 бр.
Брандирана касерола – 480 бр.

Всички награди по точка 7.1. са на стойност до 30 лв.

За да участва, потребителят трябва да закупи бутилка от участващите опаковки и да регистрира кода под капачката в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download). Събраните точки се използват за регистриране на участие в томболата за награди. В периода на промоцията ще бъдат проведени общо 8 тегления на награди, съгласно предвиденото в т. 8.2.4. Във всяко теглене на награди участват всички потребители, закупили билет за участие в конкретната томбола. Закупените в определения период билети за участие са валидни само за съответната томбола, отнасяща се за този период, съгласно т. 8.2.4. След изтичане на този период, закупените билети са валидни за следващото теглене. Няма отраничение в броя участия, които един потребител може да регистрира.

За регистриране на едно участие в томболата потребителят следва да използва 1 точка за тава, 1 точка за тенджера и 2 точки за касерола. Няма отраничение в броя участия, които един потребител може да регистрира.

Регистрация: за участие в промоцията потребителят трябва да свали приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) и да има регистрация в него, която може да се извърши през бутона Профил, достъпен от основното меню на приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

Име и фамилия;
Дата на раждане;
Имейл адрес;
Персонална парола;
Пол.

При регистрация в приложението SimplyTastly от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на приложението, достъпни от бутона „Условия за ползване“; да се запознаят с Уведомлението за защита на личните данни и да изразят своите предпочитания за обработка на тяхната лична информация за персонализиране на известията и за анализ на данни.

За участие в Промоцията участникът следва да предостави допълнително следната информация, която ще бъде използвана за доставка на неговата награда, в случай че спечели.

Номер на мобилен телефон – задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

Адрес, на който участникът желае да получи своята награда, в случай че спечели такава.

За участие в промоцията потребителите следва да приемат настоящите официални правила на промоцията и да предоставят своето съгласие за обработка на личните данни за целите на участието им в промоцията съгласно Уведомлението за защита на лични данни, достъпно на страницата на промоцията от основното меню на приложението.

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели награда, ако е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията. Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид. Изтеглен като печеливш участник в томбола за даден период не може да играе за същата награда в томбола за следващ период.

Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download), стартира на 27.08.2018 г. и продължава до 28.10.2018 г. Участия за теглене на награди се регистрират в периода от 00.00 ч. всеки понеделник до 23.59 ч. всяка неделя и са валидни за томболата за сътветната седмица. Изключение прави първото теглене, което е 2 седмици след началото на промоцията, съответно периодът за регистрация на кодове е двуседмичен.

Периодите за регистриране на участие в томболите и теглене на наградите от Промоцията в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) са, както следва:

Първият период започва да тече от 00.00 ч. в понеделник, 27.08.2018 г. до 23:59 ч. в неделя, 09.09.2018 г., съответно първото теглене на награди е на 10.09.2018 г. (понеделник) – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта.

Следващите периоди за регистрация на участие в теглене за награди са на седмична база, както следва:

От 00:00 ч. на 10.09.2018 г. до 23:59 ч. на 16.09.2018 г. за теглене на награди на 17.09.2018 г.;
От 00:00 ч. на 17.09.2018 г. до 23:59 ч. на 23.09.2018 г. за теглене на награди на 24.09.2018 г.;
От 00:00 ч. на 24.09.2018 г. до 23:59 ч. на 30.09.2018 г. за теглене на награди на 01.10.2018 г.;
От 00:00 ч. на 01.10.2018 г. до 23:59 ч. на 07.10.2018 г. за теглене на награди на 08.10.2018 г.;
От 00:00 ч. на 08.10.2018 г. до 23:59 ч. на 14.10.2018 г. за теглене на награди на 15.10.2018 г.;
От 00:00 ч. на 15.10.2018 г. до 23:59 ч. на 21.10.2018 г. за теглене на награди на 22.10.2018 г.;
От 00:00 ч. на 22.10.2018 г. до 23:59 ч. на 28.10.2018 г., който е последен ден за регистрация на кодове за Промоцията, за теглене на награди на 29.10.2018 г.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 9 седмици с 8 тегления на награди.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени до 3 (три) дни от провеждане на тегленето в специално обозначения за целта раздел на страницата на промоцията, достъпна от основното меню на приложението. В случай, че предоставените от спечелилия данни за доставка на наградата (адрес и мобилен телефон) са неточни, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата, а участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника в приложението адрес към момента на публикуване на имената на печелившите и/или към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен от същия в приложението. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, регистрираните участия ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички регистрирани участия от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 28.10.2018 г. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след публикуване на имената на печелившите и/или получаване на известие в профила на печелившия в SimplyTastly според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 10.4).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *