ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 ваучера за пазаруване във Fashion Days

Спечелете 500 ваучера за пазаруване във Fashion Days

Купи продукти LION® и можеш да спечелиш код за отстъпка за онлайн покупка във Fashion Days!

За участие в Играта е необходима покупка  от  десерти с марка LION® и LION® Pop Choc.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 500 (петстотин) броя кодове (наричани още  промо код), всеки от които за отстъпка на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева) при поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

1. Купете десерти LION® и/или LION® PopChoc от магазин на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, закупува горепосочените продукти-десерти с марка LION® и/или LION® PopChoc на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

2. Регистрирайте се на promo.nestle.bg.

Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook и да приеме: правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

Регистрирайте фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник може да спечели повече от една награда с различни фискални бонове,  всеки един от които да отговаря на условията на Играта. Пазете фискалните бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Всяка седмица, от периода  на играта – 30 август до 30 септември 2018 г., на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени по 125 печеливши участника. Ще  се извършат четири тегления на печеливши участници,  както следва:

На 07.09.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на кодове за отстъпка на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 14.09.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на кодове за отстъпка на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева)  за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 21.09.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на кодове за отстъпка на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 01.10.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на кодове за отстъпка на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days.

При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 10 (десет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта promo.nestle.bg.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта promo.nestle.bg

Кодът за отстъпка се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days;

Кодът за отстъпка е валиден и може да се използва до 10 ноември 2018г., включително, като след изтичане на този срок кодът за отстъпка се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции;

Кодът за отстъпка е на стойност 29 лв. (двадесет и девет лева).

Кодът за отстъпка не може да бъде комбиниран с други ваучери и/или кодове за отстъпка, получени в резултат на кампании на Фешън дейс.

В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи кода за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на кода за отстъпка, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи кода за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

При използването на  кода за остъпка, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин ФД и условията на този договор се определят от общите условия на сайта fashiondays.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

Кодът за отстъпка от 29 лв. при покупка от fashiondays.bg може да се използва само веднъж за една поръчка от Fashion Days, до 10 –ти ноември 2018 г. В случай, че правото на отказ от договора, сключен от разстояние бъде упражнено по отношение на купените с промо кода продукти, то Fashion Days  ще генерира нов код, чийто срок на валидност  няма да бъде удължаван. За избягване на всякакво съмнение нов код за отстъпка, заместващ първоначално издадения, ще може да се ползва в рамките на срока на валидност на първоначално получения от спечелилия участник и съгласно условията на настоящите правила. В случай, че първоначалната покупка е на по-голяма стойност от стойността на продуктите, по отношение на които се упражнява правото на отказ, новият  код ще е на стойността на върнатите продукти. За да получи съответен нов код за отстъпка, Участникът следва да се свърже с Fashion Days  чрез имейл на fashion@fashiondays.bg.

Печелившият няма право да иска стойността на кода за отстъпка или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

В случай на невъзможност или трудност  кодът за отстъпка от 29 лв. да бъде приложен към дадена поръчка във fashiondays.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин fashiondays.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *