ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 автоматичните маши StyleCare Prestige от Philips

Спечелете 30 автоматичните маши StyleCare Prestige от Philips
Купи продукти NIVEA от Lilly Drogerie на стойност 10 лв. с ДДС, регистрирай касовата бележка и участвай в томбола за автоматична маша StyleCare Prestige от Philips! За перфектните къдрици, които ще бъдат идеалния аксесоар за твоя аутфит всеки ден!
cподеляне

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

В Промоцията участват всички продукти с марка NIVEA.

Наградите, предвидени за Печелившите участници томболата са 30 (тридесет) броя автоматични маши StyleCare Prestige от Philips.

Цветът и моделът на автоматичните маши StyleCare Prestige от Philips не са по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на Промоционалната кампания, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС от всеки от магазините на „Лили Дрогерие“ ЕООД – „lilly“, клиентът има възможност да участва в Промоцията за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на www.nivea.bg/poglezi-se като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на касова бележка/фактура – удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната касова бележка/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промоцията. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промоционалната кампания многократно като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 10 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с тази бележка и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда автоматична маша StyleCare Prestige от Philips, настоящото ограничения се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промоцията продукти се определя от съответния търговски обект.

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от промоционалната кампания, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на промоцията. При установяването на такива действия, извършилият ги Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Представянето на копие от фискален бон/ фактура вместо оригнал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискален бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.

Забранени са действия от страна на Участници в Промоционалната кампания, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

На 12.10.2018 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши участници, в присъствието на 3 (три) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org, като тегленето ще бъде видеозаснето. Заедно с имената на тридесетте печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 30 печеливши, след което се изтеглят имената на 10 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 30 автоматични маши StyleCare Prestige от Philips и на 10 резервни печеливши.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 17.10.2018 г. на www.nivea.bg/poglezi-se.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 02.11.2018 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши участници.

Всички печеливши участници следва да предоставят адрес за доставка нанаградата, като във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници, желаещи да получат своята награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, Печелившите участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора, в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

Наградите – 30 (тридесет) броя автоматични маши StyleCare Prestige от Philips, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригиналната касовата бележка/фактура, регистрирана за участие в томболата и свидетелстваща за закупени продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може дабъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

В случай че, печелившият Участник не може да бъде намерен на посочения адрес от куриера и печелившият Участник не потърси наградата си в 1 – месечен срок от датата на уведомяването, Организаторът няма да извърши доставката след изтичане на този 1 – месечен срок и печелившият Участник не може да има претенции за наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ